ABAC – kompleksowy program przeciwdziałania i zapobiegania przekupstwu i korupcji – GlaxoSmithKline

Metryka praktyki

Firma: GlaxoSmithKline,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Przeciwdziałanie nadużyciom
Dokument źródłowy: Raport 2011

Firma GlaxoSmithKline w odpowiedzi na problem korupcji w Polsce, w 2011 roku wdrożyła program ABAC (Anti-Bribery and Corruption). Jego głównym założeniem jest świadome zarządzanie ryzykiem na każdym etapie kontaktu biznesowego. Inicjatywa ma dwojaki charakter –normatywny oraz praktyczny. Pierwsza część programu wyznacza zasady obowiązujące pracowników w relacjach i we współpracy ze środowiskiem zewnętrznym. Druga część ma na celu monitorowanie tych relacji oraz podniesienie ich jakości. Głównymi narzędziami rozwiniętymi w ramach programu są system ewidencji służący rejestracji kontaktów pracowników z funkcjonariuszami publicznymi oraz system monitoringu współpracy z dostawcami należącymi do grupy wysokiego ryzyka. Wprowadzono również klauzule w umowach, obejmujące nowe zasady współpracy z dostawcami. Ponadto wszyscy pracownicy firmy mają obowiązek udziału w szkoleniach związanych z programem. Praktyka pozwala na zwiększenie transparentności oraz zapewnienie merytorycznego charakteru każdej aktywności biznesowej firmy. Ma również na celu ulepszenie systemu zarządzania w kontekście relacji z dostawcami i odbiorcami działań firmy. Strategiczne podejście do problemu korupcji ma skutkować realizacją założeń programu nie tylko przez pracowników GSK, lecz również przez partnerów biznesowych.