AB na zielono

Metryka praktyki

Firma: AB S.A.,
Branża: IT,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Programy prośrodowiskowe
Dokument źródłowy: Raport 2014

AB wdrożyła szereg działań ograniczających wpływ firmy na środowisko naturalne, w ramach kompleksowego programu AB na zielono. Znalazły się wśród nich: zastosowanie energooszczędnego sprzętu w celu ograniczenia zużycia energii, wymiana floty samochodowej na pojazdy z silnikiem Diesla, segregacja odpadów w biurach, ograniczenie zużycia wody oraz zbiórka odpadów niebezpiecznych. Dodatkowo specjalnie delegowani pracownicy prowadzą proces belowania opadów, by móc przekazać je do recyklingu. AB S.A. wdrożyła także System Ekozarządzania i Audytu (EMAS). Wszystkie akcje przełożyły się na spadek kosztów działania i ograniczenie wpływu na środowisko.