_ZGŁOWĄ

Metryka praktyki

Firma: Studio 102,
Branża: Marketing,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Edukacja konsumentów
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Inicjatywa _ZGŁOWĄ Studia 102 miała na celu ukazanie, jak zgodnie z koncepcją 5R ((Reduce/Renew/Recover/Reuse/Recycle) pozbyć się rzeczy, których już nie potrzebujemy. Ułatwiała ona konsumentom zrozumienie, do jakiego rodzaju odpadów należy produkt i gdzie można go wyrzucić. Szczególną uwagę poświęcono odpadom „trudnym”, które nie podlegają przetworzeniu i ponownemu wykorzystaniu. Dlatego celem projektu było również zachęcenie klientów do wybierania takich produktów, których opakowania podlegają przetworzeniu, a także do zmiany postawy i stylu życia na bardziej przyjazny środowisku. Projekt skupiał wokół siebie podmioty chcące dzielić się swoją specjalistyczną wiedzą w zakresie recyklingu odpadów oraz alternatywnego ich wykorzystywania.

W ramach  _ZGŁOWĄ uruchomiona została również pierwsza w Polsce mapa z wyszukiwarką Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON), dzięki której łatwiej jest odnaleźć miejsce odpowiednie do oddania odpadów. Od momentu startu akcji udało się również zbudować zaangażowaną społeczność wokół profilu Facebook.

Stronę projektu, stanowiącą źródło wiedzy, odwiedziło miesięcznie średnio 274 użytkowników. W 2021 roku powstały dwie podstrony: baterie i akumulatory. Jednocześnie ramach partnerskiego działania z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Gdańsku w 30 filiach zawisły plakaty edukacyjne. Rozdystrybuowane zostały również edukacyjne zakładki. Do najnowszych działań projektu w 2021 r. należały kampanie „Kupuj baterie _zgłowa” oraz „Kupuj akumulatory _zgłowa”. Ich celem było zwrócenie uwagi na niebezpieczne odpady, którymi są baterie oraz akumulatory zasilające urządzenia codziennego użytku.

http://zglowa.com

Facebook: https://www.facebook.com/domzglowa

https://baterie.zglowa.com/

https://akumulatory.zglowa.com/

Mapa: https://pszoki.zglowa.com/