Wyszukaj

Obszar tematyczny
Branża
Zródło dobrej praktyki
Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs)
Firma
Praktyki na stronie

Liczba znalezionych praktyk: 112

1. Diversity&Inclusion Rating

Firma: Deloitte,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Różnorodność
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 10 - Mniej nierówności, Cel 5 - Równość płci, Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca,
Dokument źródłowy: Raport 2020

2. Dni Różnorodności w Brown-Forman Polska

Firma: Brown-Forman Polska,
Branża: Przemysł spożywczy,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Różnorodność
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 10 - Mniej nierówności, Cel 5 - Równość płci,
Dokument źródłowy: Raport 2020

3. Różnorodność i Inkluzja

Firma: Ferrero Polska Commercial,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Różnorodność
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 10 - Mniej nierówności, Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje, Cel 5 - Równość płci,
Dokument źródłowy: Raport 2020

4. Żywe Biblioteki

Firma: Fujitsu Technology Solutions,
Branża: Elektronika i AGD,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Różnorodność
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 10 - Mniej nierówności, Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje, Cel 5 - Równość płci,
Dokument źródłowy: Raport 2020

5. Firma BASF podpisała Kartę Różnorodności koordynowaną przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Firma: BASF Polska,
Branża: Przemysł chemiczny,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Różnorodność
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 10 - Mniej nierówności, Cel 5 - Równość płci,
Dokument źródłowy: Raport 2020
Strona 1 z 23