Wyszukaj

Obszar tematyczny
Branża
Zródło dobrej praktyki
Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs)
Firma
Praktyki na stronie

Liczba znalezionych praktyk: 35

11. Studia podyplomowe MBA

Firma: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Współpraca z uczelniami
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 4 - Dobra jakość edukacji, Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca,
Dokument źródłowy: Raport 2020

12. Akcja #wspierajwkryzysie / kupuj lokalnie

Firma: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Kampania społeczna
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca,
Dokument źródłowy: Raport 2020

13. Projekt Nasza szkoła – start up w przyszłość!

Firma: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 4 - Dobra jakość edukacji,
Dokument źródłowy: Raport 2020

14. Spotkania #CSRwBiznesie

Firma: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Edukacja rynku
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów, Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca, Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura,
Dokument źródłowy: Raport 2020

15. Przewodnik Przedsiębiorcy. Efektywne i szybkie wsparcie HR

Firma: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Relacje z interesariuszami
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów, Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia, Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca, Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura,
Dokument źródłowy: Raport 2020

16. Projekt Lider HR – Zarządzanie Zespołem Wielopokoleniowym

Firma: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Edukacja rynku
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 4 - Dobra jakość edukacji, Cel 5 - Równość płci, Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca, Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura,
Dokument źródłowy: Raport 2020

17. Konferencja EDULab. Wyzwania rynku pracy w czasach nieprzewidywalnej zmiany    

Firma: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Edukacja rynku
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów, Cel 4 - Dobra jakość edukacji, Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca, Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura,
Dokument źródłowy: Raport 2020

18. Spotkania #biznesdlabiznesu

Firma: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Edukacja rynku
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów, Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca, Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura,
Dokument źródłowy: Raport 2020

19. Konferencja SDGLab Społeczeństwo 5.0

Firma: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Edukacja rynku
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów, Cel 4 - Dobra jakość edukacji, Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca, Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura,
Dokument źródłowy: Raport 2020

20. Studia podyplomowe Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa

Firma: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Współpraca z uczelniami
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca, Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura,
Dokument źródłowy: Raport 2019
Strona 2 z 4