Wyszukaj

Obszar tematyczny
Branża
Zródło dobrej praktyki
Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs)
Firma
Praktyki na stronie

Liczba znalezionych praktyk: 13

1. Bezpłatny serwis rowerowy dla pracowników

Firma: Diagnostyka,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Zdrowie pracowników
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia,
Dokument źródłowy: Raport 2023

2. Inicjatywy pracownicze

Firma: Diagnostyka,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Partycypacja pracownicza
Dokument źródłowy: Raport 2023

3. Bezpłatne badania laboratoryjne dla uchodźców z Ukrainy

Firma: Diagnostyka,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Pomoc dla Ukrainy
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje, Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia,
Dokument źródłowy: Raport 2022

4. Nowa strona korporacyjna Grupy DIAGNOSTYKA

Firma: Diagnostyka,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Relacje z interesariuszami
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura,
Dokument źródłowy: Raport 2022

5. Zajęcia praktyczne dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Firma: Diagnostyka,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Rekrutacja i adaptacja
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 4 - Dobra jakość edukacji, Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca, Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura,
Dokument źródłowy: Raport 2022

6. Zdrowa energia napędza DIAGNOSTYKĘ

Firma: Diagnostyka,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Zrównoważony transport
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu, Cel 7 - Czysta i dostępna energia, Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura,
Dokument źródłowy: Raport 2021

7. Raport ESG

Firma: Diagnostyka,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Raportowanie
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności, Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja,
Dokument źródłowy: Raport 2021

8. „Pierwsze kroki” dla nowych pracowników

Firma: Diagnostyka,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Rekrutacja i adaptacja
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 10 - Mniej nierówności, Cel 4 - Dobra jakość edukacji, Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca,
Dokument źródłowy: Raport 2021

9. Instrukcja dla personelu Punktów Pobrań

Firma: Diagnostyka,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Ułatwienia dla klientów
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 10 - Mniej nierówności, Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia,
Dokument źródłowy: Raport 2021

10. DIAGpack

Firma: Diagnostyka,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia, Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura,
Dokument źródłowy: Raport 2021
Strona 1 z 2