Wyszukaj

Obszar tematyczny
Branża
Zródło dobrej praktyki
Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs)
Firma
Praktyki na stronie

Liczba znalezionych praktyk: 9

1. Udostępnienie lokalu i zbiórka na rzecz Ukrainy

Firma: Dalpo,
Branża: Przemysł chemiczny,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Pomoc dla Ukrainy
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 1 - Koniec z ubóstwem, Cel 2 - Zero głodu,
Dokument źródłowy: Raport 2022

2. Kurs pierwszej pomocy

Firma: Dalpo,
Branża: Przemysł chemiczny,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Szkolenia i rozwój
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia,
Dokument źródłowy: Raport 2022

3. Dalpo stawia na foltowoltaikę

Firma: Dalpo,
Branża: Przemysł chemiczny,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Ekoefektywność
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 7 - Czysta i dostępna energia,
Dokument źródłowy: Raport 2021

4. Program nagradzania pomysłów pracowniczych

Firma: Dalpo,
Branża: Przemysł chemiczny,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Partycypacja pracownicza
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca,
Dokument źródłowy: Raport 2021

5. Dalpo wspiera Enea Junior Triathlon

Firma: Dalpo,
Branża: Przemysł chemiczny,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia,
Dokument źródłowy: Raport 2021

6. Dalpo wspiera Przedszkole Specjalne

Firma: Dalpo,
Branża: Przemysł chemiczny,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 4 - Dobra jakość edukacji,
Dokument źródłowy: Raport 2020

7. Dalpo przekazuje produkty

Firma: Dalpo,
Branża: Przemysł chemiczny,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia,
Dokument źródłowy: Raport 2020

8. Dalpo wspiera Przedszkole Specjalne

Firma: Dalpo,
Branża: Przemysł chemiczny,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2019

9. Nowy system organizacji pracy

Firma: Dalpo,
Branża: Przemysł chemiczny,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Zarządzanie
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca,
Dokument źródłowy: Raport 2019