5 sekund pomyśl, zanim zaczniesz

Metryka praktyki

Firma: Coca-Cola HBC Polska,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Aby zwiększyć świadomość pracowników kontraktorów wykonujących prace na terenie Coca-Cola HBC Polska oraz w obiektach magazynowych zewnętrznych operatorów logistycznych firma wdrożyła program 5 sekund pomyśl, zanim zaczniesz identyfikujący zagrożenia przed wykonywaniem czynności. Tytułowe 5 sekund to czas, kiedy pracownik sprawdza, czy ma wystarczające zasoby, wiedzę, narzędzia i czy nie zagraża innym pracownikom. Program zwraca uwagę na rutynowość, która często jest źródłem wypadków. Udział w projekcie wzięli przedstawiciele trzech dużych firm logistycznych: ESA Logistics, Samsic Polska oraz FM Logistcs. Głównymi korzyści płynącymi z wdrożenia programu jest zmniejszenie liczby wypadków z udziałem pracowników kontraktorów w obszarze działu komercji. Przekazywanie „know how” zewnętrznym dostawcom usług logistycznych, realne wpływanie na bezpieczeństwo pracowników firm niepowiązanych kapitałowo z CC HBC.