4 Kąty dla przyrody

Metryka praktyki

Firma: PGNiG,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Bioróżnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 15 - Życie na lądzie

„4 Kąty dla przyrody” to nowy projekt CSR, którego celem było zachęcenie do stworzenia przestrzeni dla przyrody w naszym najbliższym otoczeniu – w ogrodzie i mieście oraz pokazanie jak można jej pomóc w prosty, dostępny dla każdego sposób. W październiku firma umieściła w miejskiej przestrzeni 162 budki i domki dla jeży, nietoperzy, wiewiórek oraz owadów. Ich lokalizację wskazali nasi pracownicy z różnych miejsc Polski – były to m.in. ogrody szkolne i przedszkolne, tereny ogródków działkowych, publiczne miejsca rekreacji oraz tereny naszych Oddziałów. Celem akcji było nie tylko zapewnienie fizycznego schronienia dla zwierząt w mieście ale także skierowanie uwagi na problemy miejskiej przyrody, związane przede wszystkim z zanikaniem naturalnych siedlisk. Ustawienie budki dla jeża czy zawieszenie hotelu dla owadów to świetny pretekst do przeprowadzenia ciekawej, przyrodniczej lekcji w które zaangażowani zostali eksperci przyrodnicy czy działacze społeczni.

Firma umieściła w miejskiej przestrzeni 162 budki i domki dla jeży, nietoperzy, wiewiórek, owadów, ptaków i kotów. Na potrzeby projektu przygotowano pięć, krótkich filmów edukacyjnych pokazujących w jaki sposób każdy może pomóc przyrodzie. Filmy są dostępne na YouTube, a zawarta w nich wiedza ekspertów pomoże lepiej zaopiekować się zwierzętami w miejskiej przestrzeni.

Adresatami działań były zwierzęta w miejskiej przestrzeni, którym firma postawiła 162 budki i domki. Zwierzęta zyskały przytulny, ciepły i bezpieczny kąt do przezimowania oraz lęgu. Korzyścią był również walor edukacyjny, ponieważ budki postawione na terenie przedszkoli pozwoliły obserwować dzieciom naturę, a nauczyciele poprowadzili lekcje przyrodnicze. Pracownicy PGNiG również poprzez serie filmików otrzymali dawkę eksperckiej wiedzy, dowiadując się m.in. jak zorganizować przestrzeń w ogrodzie dla małych zwierząt czy jak zachować się znajdując nietoperza w swojej piwnicy.

Jeże:

Owady:

Koty:

Nietoperze:

Ptaki: