3E dla środowiska naturalnego – Tchibo Warszawa

Metryka praktyki

Firma: Tchibo,
Branża: FMCG, Handel,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Programy prośrodowiskowe
Dokument źródłowy: Raport 2012

Integralną częścią strategii CSR firmy Tchibo Warszawa jest długofalowy program prośrodowiskowy w obszarze sprzedaży i administracji – 3E dla środowiska naturalnego. Jego celem jest redukcja śladu węglowego dzięki monitoringowi, minimalizacji i wprowadzaniu usprawnień zgodnych również z korzyściami biznesowymi i efektywnością kosztową. 3E w nazwie programu to: edukowanie, ekoangażowanie i ekousprawnienia (3E for Environment: Educate, Engage & Eco-Improve). Ewaluacja oraz wyznaczanie celów programu odbywa się w perspektywie rocznej. Zainicjowano go w roku 2010, w 2012 został zaktualizowany o kolejny moduł. Beneficjentami programu są środowisko naturalne oraz firma i jej pracownicy. Program opiera się na 3 filarach: Zielone Biuro (monitorowanie, minimalizacja zużycia zasobów, usprawnienia procesowe w obszarze administracji); Zielony Sklep (monitorowanie, minimalizacja zużycia zasobów, usprawnienia procesowe w obszarze sprzedaży i administracji w sklepach Tchibo); Zielony Tydzień (edukacja i budowa zaangażowania wśród pracowników). Jego celem jest budowa oddolnego zaangażowania w działania proekologiczne firmy oraz oddolne inicjowanie usprawnień procesów firmy.