„3… 2… 1… Internet!” – bezpieczeństwo dzieci w Internecie – Microsoft

Metryka praktyki

Firma: Microsoft,
Branża: IT,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2009
W dzisiejszych czasach edukacja dzieci i młodzieży zależy w dużej mierze od wykorzystania nowoczesnych technologii, ale posługiwanie się nimi niesie ze sobą potencjalne zagrożenia. W  ścisłej współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje oraz Fundacją „Kierowca Bezpieczny”, Microsoft  przygotował kampanię bezpieczeństwa internetowego dzieci „3…2…1… Internet!”. Dzięki specjalnie opracowanej prezentacji multimedialnej nawet w słabo zinformatyzowanych szkołach  podstawowych można przeprowadzić zajęcia z bezpieczeństwa w sieci. Microsoft, w listopadzie 2009 roku, przekazał ponad 14 tys. publicznych szkół podstawowych w Polsce oryginalny  egzemplarz curriculum kampanii. Ponadto materiały są dostępne do pobrania w portalu edukacyjnym Partnerstwo dla Przyszłości oraz na stronach wybranych kuratoriów.Miernikiem efektywności kampanii są liczniki pobrań materiałów ze stron internetowych, liczba nauczycieli biorących udział w konkursach oraz stale powiększająca się liczba wolontariuszy- pracowników Microsoftu prowadzących z dziećmi oraz nauczycielami zajęcia z e-bezpieczeństwa.

Konferencje poświęcone e-bezpieczeństwu, zorganizowane przez Microsoft oraz jego partnerów, w 2009 roku zgromadziły ponad 650. nauczycieli, dyrektorów szkół i pedagogów. Włączenie tematyki do programu wolontariatu pracowniczego dało pracownikom szansę osobistego zaangażowania w promowanie właściwych praktyk korzystania z internetu.

Wkrótce materiały edukacyjne w wersji z lektorem migowym zostaną także udostępnione szkołom prowadzącym zajęcia dla dzieci niesłyszących.