25 projektów wolontariackich na rzecz bioróżnorodności, na 25-lecie Veoli w Polsce

Metryka praktyki

Firma: Grupa Veolia,
Branża: Energetyka, Recykling,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Bioróżnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
- Cel 15 - Życie na lądzie

W 2021 r. Veolia w Polsce obchodziła 25 działalności. W związku z tym został ogłoszony konkurs dla wolontariuszy – pracowników Veolia w Polsce w obszarze wspierania i ochrony bioróżnorodności oraz przeciwdziałania zmianom klimatu. Wolontariusze mieli za zadanie zebrać się w przynajmniej 25 osobowe grupy i przygotować działania, których celem była realizacja projektów w zakresu bioróżnorodności m.in.: budowa budek lęgowych, hoteli dla owadów, wysiew łąk kwietnych oraz nasadzenia roślin.

Projekt „25 projektów na 25 lecie” wpisuje się w zobowiązanie Veoli przedstawione w Celu Istnienia Veolii (The Purpose) i są kluczowe w realizacji strategii w najbliższych latach. Realizacja projektu była koordynowana przez Fundację Veolia w Polsce. Efektywność praktyki była mierzona liczbą złożonych projektów oraz zaangażowaniem pracowników. Pracownicy – wolontariusze mogli zgłaszać swoje inicjatywy na rzecz bioróżnorodności, na które otrzymali z Fundacji Veolia Polska dofinansowanie. Projekty angażujące więcej niż 25 osób otrzymały podwójną kwotę dofinansowania tj. 6 tys PLN. Łącznie zgłoszono 25 projektów, w które zaangażowało się ponad 500 osób spośród pracowników, ich rodzin i przyjaciół.

Projekt wpisał się w strategię firmy realizując zobowiązanie do wielowymiarowego działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Udowadniając, że każda okazja do podjęcia działania na rzecz ochrony klimatu może przynieść wymierne korzyści. Dzięki projektowi zostało zrealizowanych 25 projektów w które zaangażowało się ponad 500 osób. Obok wykonywanych prac była to okazja do pogłębienia wiedzy nt. zasobów naturalnych i ich ochrony. Dzięki tym akcjom, miasta m. in Łódź, Poznań, otrzymały nowe zielone przestrzenie. Wykonano ponad 200 budek lęgowych i karmników, które zostały zainstalowane przy magazynach klientów Veolia Industry Poland oraz powstała łąka kwietna w Przasnyszu.