25 lat Fundacji Polsat

Metryka praktyki

Firma: Grupa Polsat Plus (Cyfrowy Polsat, Telewizja Polsat, Polkomtel, Netia),
Branża: Energetyka, Media, Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Przez 25 lat Fundacja Polsat działająca przy Grupa Polsat Plus (Cyfrowy Polsat, Telewizja Polsat, Polkomtel) podjęła szereg inicjatyw mających na celu dotarcie z pomocą do dzieci i ich rodziców między innymi w ramach akcji „Podaruj Dzieciom Słońce” i „Podziel się Posiłkiem”. Od samego początku angażowała się też w pionierskie projekty, m.in: przeniesienie do Polski programu Rodzinnych Przeszczepów Wątroby i wprowadzenie nowoczesnej metody leczenia w łonie matki metodą fetoskopową rozszczepu kręgosłupa. Fundacja została powołana do życia przez Zygmunta Solorza i Telewizję Polsat, która jako pierwsza stacja komercyjna w Polsce zaangażowała się w działalność charytatywną. Od samego początku działalności przyświeca jej hasło „Jesteśmy dla dzieci”. Fundacja łącznie przekazała ponad 260 mln złotych na pomoc dzieciom, zrealizowała pomoc dla 40 000 małych pacjentów i udzieliła wsparcia finansowego dla ponad 2600 szpitali i ośrodków medycznych oraz szkół, przedszkoli i ośrodków pieczy zastępczej.