2 dni dla lepszej przyszłości

Metryka praktyki

Firma: Hilti Poland,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 1 - Koniec z ubóstwem
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności
- Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów

W Hilti Poland każdy pracownik w ramach programu 2 dni dla lepszej przyszłości otrzymuje dodatkowe 2 dni płatnego urlopu do wykorzystania na wybraną przez siebie aktywność społeczną w formie wolontariatu. Wolontariat pracowniczy jest częścią globalnego projektu Hilti Engaged Beyond Business i ma na celu realizowanie założeń strategii zrównoważonego rozwoju firmy, czyli tworzenie pozytywnego wpływu na lokalne społeczności oraz środowisko. Pracownicy mogą indywidualnie zorganizować wolontariat dla siebie lub grupy albo wziąć udział w akcji organizowanej przez firmę. W 2022 r. wolontariat w Hilti Poland odbył się 13 razy, łącznie pracownicy firmy przeznaczyli 630 h na działania. Współpracowano z 6 organizacjami.