18+ – Grupa Żywiec

Metryka praktyki

Firma: Grupa Żywiec,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Odpowiedzialna konsumpcja
Dokument źródłowy: Raport 2013

Temat odpowiedzialnej konsumpcji jest szczególnie ważny dla Grupy Żywiec, która w 2013 roku zrealizowała projekt 18+ Jestem pełnoletni. Nie kupuję alkoholu nieletnim. Żywiec zachęca do odpowiedzialności i niekupowania alkoholu nieletnim podczas największych wydarzeń kulturalnych organizowanych przez firmę i jej marki. Akcja składa się z kilku elementów. Po pierwsze, barmani przechodzą szkolenie z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i odpowiedzialnej sprzedaży, które przeprowadzane jest przez pracowników firmy przed każdym wydarzeniem. Po drugie, przy każdym nalewaku z piwem podczas imprezy stoi tabliczka z hasłem akcji. Każdej, zwłaszcza młodo wyglądającej osobie, która potwierdzi swoją pełnoletniość okazaniem odpowiedniego dokumentu, zakładana jest na rękę opaska z wyżej wspomnianym hasłem. Mając taką opaskę na ręku, potwierdza swoją pełnoletniość i może kupić piwo. Poza tym każda dorosła osoba, która popiera ideę 18+ i chce ją popularyzować, może otrzymać i nosić na ręku opaskę 18+.