Business Startup – Bank Citi Handlowy

Metryka praktyki

Firma: Bank Handlowy w Warszawie działający pod marką Citi Handlowy,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dorosłych
Dokument źródłowy: Raport 2013

Bank Citi Handlowy realizował program Business Startup. Składał się on z 2 modułów: Startup, skierowanego do studentów zakładających firmy w Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości, oraz Business – skierowanego do firm, które zakończyły już okres preinkubacji. Moduły obejmowały: diagnozowanie potrzeb firmy oraz dobranie narzędzi pomagających w promocji, pozyskanie nowych klientów lub inwestorów, indywidualne spotkania z doświadczonymi przedsiębiorcami i praktykami. Organizowano także cykliczne spotkania z przedsiębiorcami, którzy osiągnęli sukces; dzielili się oni swoim doświadczeniem i strategiami pomagającymi w rozwoju biznesu. Ponadto zapraszano gości specjalnych – guru biznesu, odnoszących sukcesy przedsiębiorców, innowatorów oraz prezesów firm.