15000 drzew na 15-lecie UBS w Polsce

Metryka praktyki

Firma: UBS Polska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
- Cel 15 - Życie na lądzie

We wrześniu 2022 r. wolontariusze UBS z Krakowa i Wrocławia wzięli udział w inicjatywie sadzenia drzew upamiętniającej 15-lecie UBS w Polsce. Z pomocą Fundacji Aeris Futuro posadzono drzewa w Parku Narodowym Gór Stołowych koło Wrocławia i w miejscowości Polanka Hallera pod Krakowem, wspierając lokalne ekosystemy i przyczyniając się do zmniejszenia śladu węglowego. To radosne i spajające zespół wydarzenie, w którym wzięło udział prawie 200 wolontariuszy z firmy UBS, zostało połączone z warsztatami budowania budek lęgowych dla ptaków, sprzątaniem okolicy i sesjami edukacji ekologicznej prowadzonymi przez zespół Fundacji. Działania firmy w zakresie nasadzenia 15 tys. drzew przyczyniły się do skompensowania emisji ok. 1125 ton dwutlenku węgla i stanowiły cenny wkład w ochronę klimatu oraz środowiska naturalnego, będąc jednocześnie elementem realizacji strategii społecznej odpowiedzialności biznesu.