11 000 km dla komunikacji – Polska Spółka Gazownictwa

Metryka praktyki

Firma: Pomorska Spółka Gazownictwa,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Dialog z pracownikami
Dokument źródłowy: Raport 2013

W związku z konsolidacją sześciu regionalnych spółek gazownictwa w jedną ogólnopolską spółkę Polska Spółka Gazownictwa, Zarząd wyszedł naprzeciw potrzebie wzmożonej komunikacji w firmie. W tym celu od lipca do grudnia 2013 roku w siedzibach spółki odbyły się 24 spotkania. Zarząd przejechał w sumie 11 tys. km. W czasie mityngów były prezentowane i omawiane m.in. założenia modelu biznesowego, korzyści oczekiwane z konsolidacji, aktualny stan prac, główne kierunki działań w poszczególnych obszarach oraz zmiany i procesy zachodzące w obrębie spółki. Pracownicy mieli możliwość udzielenia informacji zwrotnej m.in. na temat postrzegania konkretnych spraw i wytyczonych kierunków działań. Ci, którzy nie byli na spotkaniu, mogli skorzystać z wideokonferencji lub zapoznać się z prezentacją w intranecie.