100% bawełny bardziej przyjaznej dla ludzi i środowiska w asortymencie IKEA

Metryka praktyki

Firma: IKEA Retail,
Branża: Przemysł drzewny, papierniczy i meblowy,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Programy prośrodowiskowe
Dokument źródłowy: Raport 2015

Bawełna jest dla IKEA jednym z najważniejszych surowców naturalnych. Używana jest do produkcji wielu artykułów, m.in. ręczników, pokryć na sofy i pościeli. Tradycyjne sposoby jej uprawy są często szkodliwe dla środowiska (erozja gleby, niedostatek wody, stopniowe naruszenie bioróżnorodności) i ludzi, którzy ją uprawiają – zdrowotne skutki stosowania dużej ilości pestycydów i nawozów sztucznych. Większość bawełny jest uprawiana w małych gospodarstwach, w krajach rozwijających się, gdzie farmerzy codziennie walczą o wypracowanie zysku. Dlatego firma dąży do 100% bawełny bardziej przyjaznej dla ludzi i środowiska w asortymencie IKEA. W ramach realizowanej globalnej strategii zrównoważonego rozwoju „People & Planet Positive” IKEA ogłosiła, że od września 2015 r. cała bawełna, która używana jest do produkcji, pochodzi wyłącznie ze zrównoważonych źródeł.