Podobnie jak w ubiegłym roku, w maju, wraz z Kartami Różnorodności z całej UE, będziemy świętowali Miesiąc Różnorodności. Nasza inicjatywa odbędzie się w ramach ogłoszonego przez Komisję Europejską #EUDiversityMonth. Jako koordynator Karty w Polsce, zachęcamy do współtworzenia z nami Miesiąca Różnorodności.

Zwłaszcza teraz, w dobie pandemii, kluczowe jest promowanie zarządzania różnorodnością i budowania włączających miejsc pracy. Wspólnie świętujmy Miesiąc Różnorodności i działajmy w myśl hasła #UnitedInDiversity!


Na pytania odpowie