„Potrzebujemy lepszych opowieści, żeby uratować świat”
Marcin Napiórkowski

Diversity IN Check Creative to narzędzie umożliwiające zbadanie poziomu dojrzałości firm z sektora kreatywnego, które na co dzień tworzą narrację o otaczającym nas świecie.

Sektor branży kreatywnej zajmuje wyjątkowe miejsce w kwestii budowania włączających społeczeństw.

Media oraz agencje reklamowe, PR-owe, komunikacyjne, zazwyczaj reprezentujące małe i średnie firmy, oprócz tego, że tworzą miejsca pracy, co równie ważne, tworzą opowieści o świecie, narracje, które każdego dnia docierają do setek tysięcy odbiorców. To te narracje w dużej mierze kształtuje publiczną rozmowę o DEI – mogą wspierać różnorodność lub umacniać stereotypy i nieświadome przekonania.

Zgłoś udział swojej firmy w badaniu i dowiedz się, jak działa ona w obszarach DEI »

Zobacz najczęściej zadawane pytania »

Cele projektu

Wzrost świadomości wpływu, jaki mają narracje marek i przekazy mediowe na kształtowanie światopoglądów, wśród organizacji kreujących marki (korporacje) i narrację marek (branża kreatywna – PR, reklama, marketing, media, producenci wydarzeń itd.)
Przyjęcie przez organizacje kreujące marki i ich narrację większej odpowiedzialności za kształtowanie światopoglądów oraz wzmacnianie przekazów wspierających różnorodność i inkluzję w przestrzeni publicznej.
Zwiększenie obecności i widoczności treści wspierających różnorodność i inkluzję w przekazach mediowych, reklamowych, treściach marketingowych itd., co będzie prowadziło do tworzenia bardziej włączających opowieści o świecie w przestrzeni publicznej.

Dzięki prowadzonemu pilotażowi badania wypracujemy narzędzie, które pomoże przy weryfikacji działań firm z branży kreatywnej z zakresu DEI (z ang. diversity, equity, inclusion) w branży kreatywnej zarówno w kontekście miejsca pracy, jak i w tworzonych przez nią usług i produktów (narracji obecnych w przestrzeni publicznej). Chcemy dostarczyć branży narzędzie do oceny dojrzałości w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzji (włączania).

Wnioski z przeprowadzonego pilotażu pozwolą na wypracowanie rekomendacji dla branży kreatywnej i marek w zakresie tworzenia narracji i kreowania treści w mediach i przestrzeni publicznej. Uzyskane wyniki będą wskazówką dla biznesu, który korzysta z usług branży kreatywnej. Firmy, podejmujące współpracę z branżą kreatywną, będą mogły otrzymać wiarygodne informacje na temat poziomu dojrzałości swoich partnerów biznesowych/dostawców w zakresie DEI.

Kto może wziąć udział w badaniu?

  • agencje reklamowe
  • agencje eventowe
  • agencje PR
  • wydawcy gazet/czasopism
  • wydawcy/producenci programów/filmów/nagrań telewizyjnych/radiowych/video
  • organizacje prowadzące portale internetowe
  • wydawcy/producenci gier komputerowych
  • inne organizacje zajmujące się tworzeniem narracji obecnych w przestrzeni publicznej

Harmonogram działań i koszty uczestnictwa w badaniu

Zgłoszenia do udziału w Projekcie oraz wypełnienie kwestionariusza przedłużono do 28 sierpnia 2023 r.

Udział w pilotażu badania dla wszystkich organizacji z branży kreatywnej jest bezpłatny. 20 pierwszych organizacji, które ukończą realizację badania otrzymają bezpłatnie indywidualny raport podsumowujący uzyskane wyniki wraz z ukazaniem osiągniętych wyników na tle całej grupy respondentów. Pozostałe organizacje będą mogły otrzymać taki raport po uiszczeniu opłaty 1500 zł netto.

Szanowni Państwo,

już 5 czerwca ruszamy z pilotażem suplementu badania Diversity IN Check dla branży kreatywnej. Zainteresowane organizacje będą mogły zgłaszać się i wziąć udział w badaniu do 28 sierpnia.

Pomysł na stworzenie narzędzia skierowanego właśnie do sektora kreatywnego zrodził się z przekonania, że potrzebne są lepsze opowieści nie tylko o środowisku, o czym pisze profesor Marcin Napiórkowski, ale też o różnorodności i włączaniu. Takie, które będą wspierały otwarte i włączające społeczeństwa.

Media oraz agencje reklamowe, PR-owe, komunikacyjne, zazwyczaj reprezentujące małe i średnie firmy, oprócz tego, że tworzą miejsca pracy, co równie ważne, tworzą opowieści o świecie. Narracje, które każdego dnia docierają do setek tysięcy, jeśli nie milionów odbiorców. To one w dużej mierze kształtują publiczną rozmowę o DEI. Mogą wspierać różnorodność lub umacniać stereotypy, nieświadome przekonania, a nawet uprzedzenia.

Pilotaż badania pozwoli wypracować narzędzie, które może w tym wspierać branżę kreatywną, zarówno w odniesieniu do miejsca pracy, jak i w tworzonych przez nią usługach i produktach. Chcemy dostarczyć praktyczne rozwiązanie, które będzie wsparciem dla firm działających w branży oraz ich klientów.

Serdecznie zachęcamy do udziału!

Marzena Strzelczak
Dyrektorka Generalna
Forum Odpowiedzialnego Biznesu