Spotkanie Chapter Zero Poland na Targach CSR

Temat: Rola rad nadzorczych w strategiach klimatycznych firm

Zapraszamy do udziału w pierwszym stacjonarnym spotkaniu dla członków i członkiń Chapter Zero Poland oraz osób zasiadających w radach nadzorczych i zarządach spółek. Spotkanie będzie miało charakter prelekcji połączonych z otwartą dyskusją uczestników. Spotkanie zamknięte, dział możliwy po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa od organizatorów.

Dołącz do Chapter Zero Poland >>

Spotkanie odbędzie się przy okazji, organizowanych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu,  9. Targów CSR – największego wydarzenia poświęconego społecznej odpowiedzialnosci biznesu w Polsce.

25 maja 2022
Godzina 900 – 1230
Sala konferencyjna D, Hala EXPO XXI ul. Prądzyńskiego 12/14, 01-222 Warszawa

Zgłoszenie

Imię i nazwisko(wymagane)
Czy zasiada Pan/Pani w radzie nadzorczej?(wymagane)
Czy zasiada Pan/Pani w zarządzie firmy?(wymagane)
Przetwarzanie danych osobowych

Program

9:00 – 9:30
Rejestracja gości, kawa, herbata

9:30 – 9:45
Powitanie gości i wstęp o inicjatywie

 • Marzena Strzelczak, prezeska i dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu
 • Iwa Georgijew, członkini rady nadzorczej Deloitte (TBC)
 • Przemysław Furlepa, wiceprezes zarządu Banku BNP Paribas

9:45 – 10:15 
Power speeches (podejście od strony wrażliwości, empatii -indywidualnie + podejście biznesowe)

 • Filip Springer – fotograf, reportażysta
 • Karina Litvack – przewodniczaca rady Climate Governance Initiative

10:15 – 11:00
Poziom dojrzałości climate governance w firmach w Polsce – debata organizacji eksperckich/biznesowych:

 • Piotr Borowski – Członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A.
 • Ewa Radkowska – Świętoń – Prezeska zarządu Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych
 • Kamil Sobolewski – główny ekonomista Pracodawców RP
 • Marzena Strzelczak – Prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu
 • Maciej Witucki – Prezydent Konfederacji Lewiatan,

Prowadzenie rozmowy – prof. Monika Marcinkowska, Uniwersytet Łódzki, Człowiek Corporate Governance 2021

11:00 – 11:15
Przerwa kawowa

11:15 – 12.15
Krótko o strategiach klimatycznych firm – rozmowa o doświadczeniach osób zasiadających w radach nadzorczych i zarządach z prac nad strategiami klimatycznymi organizacji

  • Filip Gorczyca – członek Rady Nadzorczej CCC
  • Paweł Dziekoński – Wiceprezes Zarządu Fakro

Prowadzenie rozmowy Halina Franczak, Deloitte

Po zakończeniu spotkania około godziny 13.10 odbędzie się ogłoszenie wyników raportu z badania „Rady nadzorcze wobec zmian klimatu”, w ramach części konferencyjnej Targów CSR, w bloku „Klimat”.

Więcej na temat Targów SCR >>