Artykuł ekspercki

Zrównoważony transport w praktyce: Projekt INVOLVE

13 lipca 2014

Zrównoważony transport w praktyce – tego dotyczy rozmowa z Tamasem Dombim z ZTM, koordynatorem Projektu INVOLVE. Rozmowa odbyła się w czasie 5. Targów CSR, 1 kwietnia w Warszawie.

Autorzy