Artykuł ekspercki

Zielone finanse, czyli odpowiedzialny biznes w sektorze bankowym

18 marca 2021

W komentarzu dla portalu ecoekonomia.pl Tadeusz Joniewicz, menedżer projektów FOB, zwrócił uwagę na dwa aspekty zaangażowania sektora bankowego w kwestie związane z zapobieganiem zmianom klimatu.

– Jednym jest poszerzany obowiązek raportowania niefinansowego. Obowiązek związany jest z wdrażanymi przepisami o zrównoważonym rozwoju w sektorze usług finansowych oraz taksonomią, czyli klasyfikacją inwestycji pod względem oddziaływania na środowisko. Drugi, to dodatkowa działalność wykraczająca poza podstawowe zobowiązania prawne. Komunikowanie ich czy pozycjonowanie, jako ważnych dla funkcjonowania banku – uważa Tadeusz Joniewicz.

Eksperckim komentarzem podzieliła się także Irena Pichola, partner w firmie Deloitte, członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Cały artykuł dostępny jest tutaj >>

Źródło: ecoekonomia.pl

Autorzy

Tadeusz Joniewicz

Tadeusz Joniewicz

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest ekspertem ds. raportowania niefinansowego i zrównoważonego rozwoju, odpowiada za realizację badań i promocję Celów Zrównoważonego Rozwoju. Koordynuje Konkurs Raporty Społeczne.

Pracuje w FOB od maja 2017 r. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla firm, realizuje i koordynuje badania, przygotowuje artykuły eksperckie. Koordynuje prace Grupy Roboczej ds. Konsumenckich w ramach Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Ma doświadczenie w pracy w organizacjach strażniczych. Kierował projektami promującymi zrównoważone zamówienia publiczne i odpowiedzialne praktyki w łańcuchu dostaw sprzętu elektronicznego pracując w Fundacji CentrumCSR.PL. Współtworzył też ważne międzynarodowe wydarzenia organizowane przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

Ukończył Nauki Polityczne i Studium Europy Wschodniej na Uniwersytecie Warszawskim. Jest przewodnikiem turystycznym po Bieszczadach i Beskidzie Niskim, przez wiele lat działał w Studenckim Kole Przewodników Beskidzkich w Warszawie.