Artykuł ekspercki

„Zdrowe” firmy

24 lutego 2017

Artykuł Agnieszki Siarkiewicz, menedżerki promocji Forum Odpowiedzialnego Biznesu, pierwotnie ukazał się w Gazecie Finansowej w dniu 17 lutego 2017 roku.

Biznes ma do odegrania kluczową rolę w osiąganiu Celów Zrównoważonego Rozwoju ogłoszonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych i przyjętych przez blisko 200 krajów, w tym Polskę. Wśród 17, cel 3. dotyczy zapewnienia życia w zdrowiu oraz promowanie dobrobytu dla wszystkich ludzi w każdym wieku. Tak więc, zaangażowanie odpowiedzialnego biznesu w działania prozdrowotne to już nie tyle nice-to-have, a raczej must-have.

Podobnie jak w każdej innej dziedzinie, tak też w zakresie zdrowia warto, aby firma posiadała nie tylko plan działania, ale strategię zaangażowania.  W Polsce, mimo pozytywnych przykładów, takie podejście do tematu „zdrowia” jest jeszcze rzadkością. Jak pokazuje międzynarodowe badanie Working Well dotyczące promocji zdrowia i jakości środowiska pracy (2014) tylko 3 proc. firm w Polsce posiada w pełni wdrożoną strategię promocji zdrowia. Dla porównania na świecie strategię taką posiada 29 proc. firm biorących udział w badaniu. Można jednak spodziewać się pozytywnych zmian w tym zakresie, gdyż 43 proc. respondentów w kraju deklaruje wdrażanie pojedynczych inicjatyw w obszarze zdrowia; wyzwaniem jest więc podejście kompleksowe.

Strategiczne podejście prezentuje między innymi firma Unilever*. Jednym z trzech głównych celów zawartych w Planie „Życie w sposób zrównoważony” jest poprawa stanu zdrowia i samopoczucia ludzi. Firma realizuje między innymi program Lamplighter, który skupia się na poprawie fizycznych, jak i psychicznych aspektów zdrowia osób w niej zatrudnionych. Co ważne, ten filar zaangażowania firmy oznacza spójną aktywność zarówno zewnętrzną jak i wewnętrzną organizacji, zgodnie z jej strategią zrównoważonego rozwoju.

Pracownicy

Kluczowymi interesariuszami firmy są jej pracownicy. To oni decydują o sukcesie i rozwoju, tak też komunikuje to wiele firm. Mniej wydaje się świadomych, że to właśnie osoby zatrudnione ponoszą najwyższe koszty wynikające z poświęcenia dla realizacji biznesowych celów. Stres, przepracowanie, przemęczenie, brak czasu dla bliskich, pasji pozazawodowych. W perspektywie krótkoterminowej takie podejście może wydawać się korzystne dla firm. Perspektywa długoterminowa jednak każe się najczęściej zmierzyć menedżerom ze wzrostem kosztów absencji chorobowych i dużą fluktuacją kadr. Dlatego coraz częściej mówi się o potrzebie wprowadzania kreatywnych polityk zdrowotnych, które jednocześnie będą odpowiedzią na wyzwania rynku pracy. A te dotyczą między innymi zmniejszania się liczby osób czynnych zawodowo – czynniki demograficzne czy też coraz wyższych wymagań wobec miejsca pracy nowych pokoleń pracowników. Według Deloitte Millennial Survey 2016 najbardziej motywującym czynnikiem z wyłączeniem aspektów finansowych stanowi dla przedstawicieli pokolenia Y możliwość godzenia życia zawodowego z prywatnym.

Idea work-life balance [pobierz analizę tematyczną FOB na ten temat] czy work-life integration może wspierać dobrą kondycję psychiczną pracowników, między innymi dzięki wychodzeniu naprzeciw godzeniu ról społecznych. Idea ta towarzyszy firmie PKN ORLEN*, w której siedzibie w 2015 roku uruchomiono żłobek dla dzieci pracowników.

Oddzielny aspekt zaangażowania firm stanowią dobre praktyki poświęcone zdrowiu fizycznemu, w tym prawidłowemu odżywianiu czy działaniom profilaktycznym. Polacy to jeden z najbardziej pracowitych narodów, zatem wpływ pracy na zdrowie wydaje się szczególnie istotny. Pracodawcy inwestują więc coraz częściej w edukację zdrowotną swoich pracowników, inspirując do aktywności sportowej, udostępniając narzędzia, wspierające aktywność fizyczną.

W Stena Recycling* działa na przykład Stena Strefa Zdrowia. Łączy pracowników wokół wspólnych sportowych pasji, pozwala dzielić się doświadczeniami i pomysłami. Z kolei w ramach programu „Rusz się z LOTOS Running Team! w Grupie LOTOS* odbywają się treningi dedykowane osobom zatrudnionym w spółce.

Przykład z góry

Duże znaczenie w promocji zdrowego stylu życia ma kadra zarządzająca, menedżerowie czy przełożeni. To często osobiste pasje prezesów decydują o tym, czy dana aktywność znajdzie ambasadora na szczycie hierarchii firmy,  stanie się wartością godną naśladowania przez pracowników.

Ciekawym przykładem jest tu  Mark Bertolini, prezes amerykańskiej firmy sprzedającej ubezpieczenia, Aetna. Projekt #Mindful30 powstał po niemal śmiertelnym wypadku Bertoliniego, kiedy zmagał się z chronicznym bólem, który udało mu się przezwyciężyć dzięki ćwiczeniom jogi i uważności. Dało to początek działaniom firmy ukierunkowanym na poprawę psychicznej i fizycznej kondycji nie tylko pracowników firmy. W efekcie kilkanaście tysięcy pracowników firmy podjęło ćwiczenia mindfulness, ale też cała firma – ubezpieczeniowa –  przypomnijmy – podstawą swojej strategii zrównoważonego rozwoju faktycznie uczyniła  dbałość o dobrostan swoich interesariuszy, angażując skutecznie w akcje wspierające ten cel  blogerów i media społecznościowe.

Edukacja zdrowotna

Rolę biznesu w edukacji zdrowotnej widać również na przykładzie projektu FOB i dziennika „Rzeczpospolita”: „Edukacyjne działania biznesu. Lista najbardziej znaczących inicjatyw”. 4 na 10 nagrodzonych inicjatyw dotyczyło właśnie edukacji zdrowotnej. O aktywności sportowej traktowały projekty: Orange Polska* – „Kluby Sportowe Orange”, a także PKO Bank Polski – „PKO Bieg Charytatywny”. W gronie wyróżnionych projektów znalazła się praktyka Polpharma Biuro Handlowe – „Ogólnopolski Program Zdrowia Seksualnego” oraz Fundacji Nutricia – „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”.

Jak pokazują wyróżnione projekty i dobre praktyki firm edukacja zdrowotna może dotyczyć różnych aspektów, być skierowana do różnych grup interesariuszy, obejmować różne  obszary kompetencji  firm. Iść za trendami (sponsoring sportowy np. maratony) czy poruszać tematy mniej popularne, istotne dla określonych grup docelowych (praktyka Sanofi* „P.S. Mam SM”) czy uznawane za wstydliwe (Ogólnopolski Program Zdrowia Seksualnego firmy Polpharma).

Aktywność biznesu w obszarze edukacji zdrowotnej przynosi korzyści społeczne: wzrost świadomości i rozwój działań profilaktycznych. Z perspektywy firm odpowiedzialnych społecznie poruszanie kwestii zdrowotnych niesie wiele benefitów w kontekście pracowniczym: pozytywne opinie o pracodawcy, szanse na przyciągnięcie i zatrzymanie talentów,  zmniejszenie absencji czy rotacji pracowników. W kwestiach relacji z klientami czy kontrahentami taka aktywność to przede wszystkim wkład w rozwój wzajemnego zaufania, okazja do wypracowywania nowych, bezpieczniejszych mechanizmów czy procedur. Wyzwaniem polskich firm jest jednak nadal budowanie strategii zrównoważonego rozwoju w oparciu o potencjał ich aktywności prozdrowotnej, potrzeby ich pracowników i interesariuszy.

*Dobra praktyka firmy została opisana w Raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2015. Dobre praktyki” dostępnym tutaj.

Autorzy

dr Agnieszka Siarkiewicz

dr Agnieszka Siarkiewicz

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu odpowiada za szeroko pojętą promocję i realizację strategii komunikacji organizacji.

Zarządzała działaniami komunikacyjnymi przy kolejnych edycjach Targów CSR od 2016 roku. Zajmowała się opracowaniem strategii komunikacji m.in. takich projektów jak: Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” (w tym edycje za 2015-2016, 2018), Konkurs Raporty Społeczne, współorganizowanej konferencji „Społecznie odpowiedzialni – regionalnie o przyszłości”. Od strony komunikacji i promocji również czuwała nad planowaniem i realizacją jubileuszu „15 lat partnerstwa na rzecz CSR w Polsce”.

Absolwentka kierunku Edukacja Medialna i Dziennikarstwo na Uniwersytecie Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Tematem jej pracy magisterskiej były: „Raporty w Corporate Social Responsibility (CSR). Studium z zakresu komunikacji społecznej i marketingowej”. W roku akademickim 2014-2015 realizowała Podyplomowe Studia Nowoczesna Promocja w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a w lutym 2021 obroniła pracę doktorską z zakresu politycznego public relations na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Absolwentka kursu London School of Public Relations oraz XV Akademii Letniej „Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce”. W latach 2011-2012 była Ambasadorką Ligi Odpowiedzialnego Biznesu. W 2014 roku na stanowisku koordynatorki mediów i promocji w FOB jej praca spotkała się z uznaniem ze strony Akademii Ekspertów Protony 2015. W ramach konkursu wraz z drugą osobą z działu promocji zdobyła nominację do nagrody głównej.