Artykuł ekspercki

Zarządzanie społeczną odpowiedzialnością

10 sierpnia 2010

Tłumaczenie: Karolina Szlasa

Według raportu wydanego przez Boston College Center, zarządzanie społeczną odpowiedzialnością (CSR), stało się formalną częścią struktury korporacyjnej i praktyki zarządzania. Wiele firm włącza tę funkcję w kompetencje departamentu korporacyjnego i zespołów interdyscyplinarnych.

Poszukując odpowiedzi na często zadawane pytanie „W jaki sposób firmy zarządzają personelem, aby sprostać wymaganiom roli firmy w społeczeństwie?”, Boston College zebrał dane w 2008 roku od firm o różnym profilu na całym świecie. Wyniki badania ujawniły istnienie kilku powszechnych modeli oraz stopniowe pojawianie się departamentów ds. społecznej odpowiedzialności biznesu.Raport „Struktura i strategie, profil praktyki 2008: zarządzanie społeczną odpowiedzialnością” powstał na podstawie danych zebranych od 330 globalnych korporacji, w większości z Ameryki Północnej. Poza strukturą organizacyjną raport bierze pod uwagę kwestię zarządzania przez firmy ilością odpowiedzialności wobec swoich interesariuszy, które często pozostają w konflikcie ze sobą. Dyrektor wykonawczy Boston College Center dr Bradley K. Googins powiedział, że „to innowacyjne badanie dostarcza istotnej linii odniesienia, do której będziemy powracać w dwuletnich cyklach. Obraz, który się z niego wyłania sugeruje, że firmy będą kontynuować formalizowanie funkcji społecznej odpowiedzialności, choć większość z nich wciąż robi to w specyficzny dla firmy sposób”.Badacze z Boston College stwierdzili, że system zarządzania związany ze społeczną odpowiedzialnością jest w początkowym stadium rozwoju. Wciąż istnieją trudności w wypracowaniu jednolitych definicji i terminów i nie został osiągnięty consensus co do zakresu systemu. Wyniki badania dotyczące systemu zarządzania są następujące:

W większości firm społeczna odpowiedzialność nie jest ściśle związana ze strategią lub planowaniem biznesowym.

  • Kadra zarządzająca uważa społeczną odpowiedzialność za istotną, ale większość firm nie wprowadza znaczących strategii w tym zakresie.
  • Pracownicy są uznawani za najbardziej wpływowych interesariuszy w zakresie CSR, jednak w samej firmie uważani są za najmniej poinformowanych.
  • Zarządy firm dopiero zaczynają koncentrować się na sprawach związanych z odpowiedzialnym biznesem.
  • Mierzenie poziomu społecznej odpowiedzialności i używanie mierników jest słabo rozwinięte.
  • Minimalne szkolenie w zakresie powiązania CSR z sukcesem firmy dokonywane jest na każdym poziomie.

Trendy w zarządzaniu ujawnione w tym badaniu odzwierciedlają wyniki badania Boston College Center z 2007 roku „Stan społecznej odpowiedzialności w Stanach Zjednoczonych”, które pokazało znaczącą lukę w praktyce CSR. Ujawniając wiele braków w zarządzaniu CSR, raport wskazuje jednocześnie które struktury i strategie zarządzania są związane z bardziej efektywnym zaangażowaniem firm w działania z zakresuspołecznej odpowiedzialności. Bardziej rozwinięte zarządzanie CSR, interdyscyplinarna praca w grupie i zarządzanie poprzez specjalnie wyodrębniony departament to atrybuty, które wykazały się dobrymi wynikami. Recepty zawierające „najlepsze” rozwiązania dla poszczególnych firm w zakresie zarządzania obywatelstwem korporacyjnym pozostają wciąż do odkrycia. Jednakże raport dostarcza materiału potrzebnego do odpowiedzi na pojawiające się pytania dotyczące drogi, jaką obierze CSR, jako że coraz więcej firm włącza zasady społecznej odpowiedzialności w swoją całościową strategię.

Badanie wyróżniło również trzy podobne studia przypadku, które wykazują jak firmy zarządzają CSR w celu włączenia go w istniejącą strukturę organizacyjną i mechanizmy zarządzania. Te opisy dają praktykom możliwość przyjrzenia się z bliska przykładom społecznej odpowiedzialności biznesu, które zakończyły się pomyślnymi strategiami i wyzwaniami, oraz uczenia się z nich:

Nowy CSR Boeinga nabiera rozmachu
W ostatnich latach Boeing dokonywał oceny swojej roli w społeczeństwie. Częścią tego procesu było skoncentrowanie się na zbudowaniu bardziej aktywnej, wewnętrznej praktyki w zakresie globalnej odpowiedzialności, przechodząc od filantropii do szerszej koncepcji CSR. Te zmiany zależą w dużym stopniu od wsparcia kadry kierowniczej oraz od nowych pracowników.

KPMG włącza „People Agenda” w globalną strategię CSR
KPMG, należąca do Wielkiej Czwórki firm doradczych w zakresie audytu, podatków i konsultingu, jest globalną siecią niezależnych firm członkowskich znajdujących się w 145 krajach. Ostatnio, w celu zjednoczenia organizacji na całym świecie wokół wspólnej wizji, która narzuciłaby tempo koncepcji społecznej odpowiedzialności, KPMG stworzyła centralną międzynarodową funkcję CSR. Wnioski wyciągnięte z doświadczenia firm członkowskich KPMG mogą służyć jako przewodnik dla dowolnej firmy pragnącej ujednolicić zróżnicowane działania z zakresu CSR i stworzyć jedną wspólną strategię.

Źródło: Boston College Center for Corporate Citizenship, 18 stycznia 2009

Autorzy