Artykuł ekspercki

Zaprogramowani na zrównoważony rozwój – kodujSDG.stat.gov.pl

29 października 2019
Artykuł pochodzi z publikacji „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2018. Dobre praktyki” wydanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w marcu 2019 roku.

Dostarczanie rzetelnych i obiektywnych informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju to misja Głównego Urzędu Statystycznego. Na podstawie tych danych władze publiczne i przedsiębiorcy mogą podejmować strategiczne decyzje. Aktualnie wyzwaniem dla wszystkich decydentów są Cele Zrównoważonego Rozwoju. Rola GUS w tym obszarze jest bardzo istotna – na poziomie kraju jesteśmy instytucją odpowiedzialną za raportowanie wskaźników. Jednocześnie dbamy o to, aby wskaźniki były zasilane obiektywnymi, rzetelnymi danymi wysokiej jakości.

Jako instytucja publiczna widzimy potrzebę podejmowania działań na rzecz promocji SDGs. Ich celowość jest szczególnie uzasadniona, kiedy pokrywają się one z naszymi zadaniami statutowymi – w tym przypadku z edukacją statystyczną. Zależy nam na budowaniu w społeczeństwie świadomości, jak istotne jest w obecnych czasach korzystanie z oficjalnych danych statystycznych. Dlatego też zorganizowaliśmy maraton programowania – hackathon, który w niekonwencjonalny sposób połączyliśmy z tematem zrównoważonego rozwoju. Forma takiego konkursu motywuje, pobudza wyobraźnię uczestników, a nam – statystykom – pokazuje inne spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość i rozwiązania, które pomagają otworzyć Urząd na realizowanie potrzeb określonych grup społecznych.

Naszym założeniem było zebranie w jednym miejscu osób o różnych profesjach, pasjonujących się programowaniem, projektowaniem i analizą danych – osób, które zainteresujemy problemami całego świata. Zapewniliśmy opiekę merytoryczną, dostęp do danych, świetną atmosferę do pracy i wraz z mentorami oraz jury oczekiwaliśmy inspirujących rozwiązań w postaci prototypu przystępnej aplikacji webowej, która zachęci młodzież do zapoznania się Celami Zrównoważonego Rozwoju i do korzystania z danych statystycznych w szkole, na studiach i w życiu zawodowym.

Rozwiązania grup były zaskakujące – wygrał zespół Statistical Technical Girls, który opracował prototyp gry „El Presidente”. Gracz wciela się w postać prezydenta i podejmuje strategiczne decyzje oparte właśnie na analizie danych. Nieocenionym głosem doradczym prezydenta jest postać GUStawa, który w zgodzie z Celami Zrównoważonego Rozwoju weryfikuje ich trafność. Gra dostępna na stronie GUS popularyzuje ideę zrównoważonego rozwoju.

Autorzy

Karolina Banaszek

Karolina Banaszek