Artykuł ekspercki

Wyniki badania „Menedżerowie CSR – CEE”

2 lutego 2016

Irena Pichola – Partner, Leader of Sustainability Consulting Central Europe, Deloitte Advisory

Pełny raport z badań dostępny jest w postaci publikacji „CSR Managers Survey 2015 in Central Europe. How CSR has influenced Central European societies and economies. Lessons learnt and future trends” dostępnej do pobrania z naszej Bazy wiedzy o CSR.

Prezentacja zarejestrowana podczas Międzynarodowej Konferencji „Biznes, którzy zmienia świat”.

Konferencja była kluczowym elementem obchodów 15 lat partnerstwa na rzecz CSR w Polsce, którego pomysłodawcą i inicjatorem jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Dwudniowe wydarzenie odbyło się 20 i 21 października 2015 roku w warszawskim Kinie Praha.

Do uczestnictwa w wydarzeniu zaproszeni zostali przedstawiciele firm z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, organizacji społecznych oraz administracji publicznej z kraju i zagranicy.

Autorzy