Artykuł ekspercki

Wybór nieruchomości biurowej a realizacja strategii zrównoważonego rozwoju – case study Grupy PZU i spółki biurowej Skanska

7 sierpnia 2023
Artykuł pochodzi z publikacji „Wspólna odpowiedzialność. Rola zarządzania środowiskowego”, wydanej przez FOB w 2023 roku.

1 czerwca 2022 roku PZU oficjalnie odebrał klucze do budynku PZU Park (poprzednio Generation Park Y) przy rondzie Daszyńskiego w Warszawie. Tym samym przeprowadzka największej instytucji finansowej w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej stała się faktem.

Grupa PZU przeniosła swoją siedzibę z  warszawskiego biurowca Tower do 140-metrowej wieży wybudowanej przez Skanska. Wcześniejsza lokalizacja, służąca PZU przez ponad dwie dekady, to budynek powstały na przełomie wieków, który początkowo miał spełniać funkcje hotelowe, a następnie został zaadaptowany na cele biurowe. W projekcie wykorzystano technologie, które obecnie są już nieefektywne i nie spełniają współczesnych standardów dla powierzchni biurowych z  zakresu organizacji i  ergonomii pracy oraz ochrony środowiska.

PZU potrzebował nowej centrali, która nie tylko zapewni komfortowe warunki pracy kilku tysiącom specjalistów, ale także przyczyni się do realizacji ambicji spółki w zakresie odpowiedzialności środowiskowej, społecznej i ładu korporacyjnego.

Decyzja o przeniesieniu centrali PZU do nowej siedziby współgrała ze strategią Grupy PZU na lata 2021–2024. Zgodnie z  nią zdobycie pozycji lidera zielonej transformacji na rynku finansowym w Polsce jest jednym z najważniejszych celów Grupy PZU. Chce ona osiągnąć neutralność klimatyczną dzięki stałemu ograniczaniu zużycia energii oraz czerpaniu jej ze źródeł odnawialnych. W 10-letniej perspektywie, do 2030 roku, Grupa PZU chce jeszcze mocniej zmniejszyć własny ślad węglowy, między innymi poprzez rozbudowę floty aut hybrydowych i elektrycznych oraz dalszą redukcję zużycia zasobów, takich jak paliwa, woda czy papier. W strategii firmy znalazł się jasny i przejrzysty cel. PZU chce zmieniać swoje otoczenie oraz inwestować w projekty transformacyjne.

Dlaczego wybór odpowiedniego budynku był dla PZU tak ważny? Miało to związek z wysoką świadomością ubezpieczyciela dotyczącą wpływu, jaki nieruchomości wywierają na środowisko naturalne, jak również na dobrostan ludzi w nich przebywających. PZU chce korzystać z dostępnych na rynku zielonych rozwiązań, ale także należeć do pionierów we wdrażaniu nowych i ich upowszechnianiu. Wieżowiec PZU Park, najbardziej zielony biurowiec w Warszawie, z najwyższymi certyfikatami jeśli chodzi o ekologię, ma wpływać na przyjazność środowiska pracy.

Nieruchomość biurowa a środowisko naturalne

Jak podaje raport „Odpowiedzialne inwestycje. ESG na rynku nieruchomości” autorstwa ThinkCo, budownictwo jest najbardziej materiałochłonnym sektorem gospodarki i zużywa ponad 50% światowej produkcji stali. W przypadku biurowca PZU Park aż 25% materiałów wykończeniowych zawierało elementy z  recyklingu, korzystano także z materiałów z certyfikatem FSC (który gwarantuje, że wykorzystane drewno pochodzi z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony), niskoemisyjnych farb, klejów i uszczelniaczy.

Wspomniany raport podaje, że niespełna 1/3 emisji CO2 pochodzi z procesów produkcji i transportu materiałów budowlanych, budowy i rozbiórki, a pozostałe 2/3 powstaje podczas eksploatacji budynków. Na poziomie unijnym budynki były odpowiedzialne w  2020 roku za około 40% zużycia energii i 36% emisji gazów cieplarnianych z energii. Ma to związek między innymi z poziomem ich efektywności energetycznej – w przypadku niemal 75% budynków w Europie jest on niski. Dzięki szczelności fasady i materiałowi odbijającemu promieniowanie słoneczne na dachu, a także zastosowaniu nowoczesnych technologii – PZU Park zużywa nawet o 30% mniej energii w porównaniu z budynkiem referencyjnym opracowanym na potrzeby certyfikacji LEED.

Nowoczesna, proekologiczna architektura to nie tylko sam budynek i energooszczędna technologia. To także jego lokalizacja, otoczenie i infrastruktura. Na nową siedzibę Grupa PZU wybrała miejsce, które staje się jednym z ważniejszych węzłów komunikacyjnych w Warszawie. Zapewnia dobry dojazd komunikacją miejską z każdego punktu w stolicy, mieści się przy stacji metra oraz przystankach tramwajowych i autobusowych, a prawie 3 tys. połączeń dziennie to zachęta dla pracowników firmy, aby odstawili auta i skorzystali z transportu miejskiego – z korzyścią tak dla własnych finansów, jak i środowiska. Dla tych, którzy wybiorą rower, przygotowano 187 miejsc postojowych w budynku. W nowoczesnych szatniach pracownicy PZU mogą wziąć prysznic i zostawić sportowe ubranie. W podziemnym garażu są też stanowiska do ładowania samochodów, rowerów i hulajnóg elektrycznych. Ekologiczny jest nawet chodnik przed budynkiem. Stworzony z fotokatalicznego materiału, redukuje w powietrzu poziom szkodliwych NOx, generowanych przez spaliny samochodowe. Nowa siedziba pozwoli ubezpieczycielowi między innymi zredukować ślad węglowy o ponad 2,5 tys. ton CO2 rocznie – to tyle, ile średnio emituje przez rok tysiąc samochodów, a dzięki znakomitemu dostępowi do publicznego transportu emisja CO2 może się zmniejszyć jeszcze bardziej.

Na zieloność biurowca PZU Park składa się nie tylko efektywność energetyczna i niskoemisyjność tej nieruchomości, ale także fakt, że dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań i technologii siedziba PZU może zużywać znacznie mniej zasobów. Na przykład systemy odzyskiwania wody szarej, a więc niezabrudzonej, choć nienadającej się do picia (z dzienną możliwością akumulacji 20 tys. litrów) oraz gromadzenia wody deszczowej pozwolą zaoszczędzić 63% wody pitnej. Pomaga w tym również odpowiednio dobrana roślinność na zewnątrz, która nie wymaga podlewania wodą z sieci miejskiej.

Dzięki wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań minimalizujących wpływ na środowisko, biurowiec uzyskał prestiżowy certyfikat LEED.

Nieruchomość biurowa a człowiek

Wpływ budynków nie ogranicza się jedynie do oddziaływania na środowisko. 90% naszego czasu spędzamy w budynkach, z czego aż 36% w  budynkach biurowych – podaje Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC. Wielogodzinne przebywanie w przestrzeniach biurowych sprawia, że panujące w nich warunki przekładają się na samopoczucie, zdrowie i  efektywność pracowników. Dbanie o  komfortowe warunki jest więc elementem wspierania fizycznego i  psychicznego dobrostanu (wellbeing) korzystających z  nich osób, a  przez to może przyczyniać się do dobrych wyników realizowanych przez pracowników zadań.

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC) wyróżnia szereg czynników sprawiających, że budynek można nazwać zdrowym. Powietrze, którym oddychamy w  biurze, może zawierać szkodliwe substancje zarówno pochodzące z  zewnątrz, jak i  z  emisji substancji z materiałów budowlanych i wykończeniowych, takich jak wykładziny, farby, kleje, podłogi, meble itp. Długotrwałe przebywanie w pomieszczeniach z dużym natężeniem tych substancji (tak zwanych lotnych związków organicznych VOCs), słabo wentylowanych, może mieć niekorzystny wpływ na zdrowie użytkowników tej przestrzeni, w tym na sprawne funkcjonowanie mózgu (np. na przebieg bardzo istotnych w życiu zawodowym procesów poznawczych). Mówi się wtedy o syndromie chorego budynku, choć to nie budynek staje się „chory”, lecz ludzie w nim przebywający. Stąd też ważne jest dbanie o to, aby biurowiec był wyposażony nie tylko w efektywny system wentylacyjny, ale także w filtry oczyszczające powietrze z zewnętrznych, jak i wewnętrznych zanieczyszczeń. Dzięki systemowi wentylacji z wysokiej klasy filtrami do PZU Park jest dostarczane o 30% więcej świeżego powietrza niż wymagają tego norma amerykańska ASHRAE czy norma polska. Istotne jest również dbanie o dobór takich materiałów wykończeniowych oraz elementów wyposażenia biura, które umożliwiają maksymalne ograniczenie emisji szkodliwych dla zdrowia użytkowników substancji. Nie mniej istotne jest systematyczne monitorowanie jakości powietrza w biurze i odpowiednie reagowanie na wzrost stężenia niepożądanych cząsteczek. Pomóc w tym może zaawansowany system zarządzania budynkiem (building management system, BMS). O odpowiednią wilgotność powietrza w PZU Park dbają adiabatyczne nawilżacze. Filtry zatrzymują powodujące alergie pyłki kwiatów i zarodniki grzybów.

Biuro PZU jest miejscem przyjaznym człowiekowi. Firma stara się wpływać na świadomość pracownika, budować ją oraz oddziaływać na podnoszenie wiedzy w  wymiarze społecznym. Według badań prowadzonych przez Centrum Klimatu, Zdrowia i Środowiska Globalnego na Uniwersytecie Harvarda, w takich biurach jak PZU Park, zapewniających dobrą jakość powietrza, dzięki wzrostowi koncentracji i funkcji poznawczych mózgu wydajność pracowników wzrasta nawet o 101%.

Inną cechą charakterystyczną zdrowych budynków jest komfort termiczny. Zbyt wysoka temperatura może powodować zmęczenie i trudności ze skupieniem się, co utrudnia realizację powierzonych pracownikom zadań. Zbyt niska temperatura może natomiast przyczyniać się do przeziębień, przekładając się na absencję chorobową pracowników. Komfort termiczny to kwestia bardzo indywidualna, a osobom, które kiedykolwiek dzieliły pomieszczenie lub otwartą przestrzeń biurową z innymi, dobrze znane są sytuacje, w których część zespołu cały czas marznie i podnosi temperaturę, korzystając z  panelu do regulacji dostępnego dla użytkowników, a  część ciągle tę temperaturę obniża. Niemniej jednak po przeprowadzeniu testów i analiz administrator przestrzeni biurowej może ustalić poziom akceptowalny dla użytkowników, pozostawiając im możliwość regulacji lub zmiany przestrzeni, w której pracują, na inną (tutaj bardzo dobrze sprawdzają się biura o elastycznej strukturze, z różnymi, nieprzypisanymi na stałe do żadnego zespołu przestrzeniami lub biura z podziałem na obszary bardziej zimne lub bardziej ciepłe).

Zdrowy budynek zapewnia również dostęp do naturalnego światła słonecznego, gdyż to, czy pracujemy przy świetle sztucznym, czy naturalnym, ma wpływ na jakość życia zarówno w  pracy, jak i  poza nią. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez naukowców z Northwestern University w Chicago, osoby, które pracują w pomieszczeniach pozbawionych okien, śpią w  nocy średnio o  46 minut krócej. Przekłada się to na ich poziom wypoczęcia i funkcjonowanie w ciągu dnia. Ponadto praca przy sztucznym świetle powoduje szybsze zmęczenie wzroku i  całego organizmu. Należy więc zadbać o dostęp do światła naturalnego i dobre oświetlenie stanowiska pracy, a o wadze tej kwestii świadczy choćby fakt, że jest ona uregulowana prawnie: zgodnie z  obowiązującymi przepisami, pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikowi miejsce pracy ze stałym dostępem do światła dziennego. W trosce o wzrok pracowników w nowej siedzibie PZU zastosowano wyposażone w sensory, elektronicznie sterowane oświetlenie, które dostosowuje się do pory dnia i potrzeb. Dodatkowo zastosowane zostały termiczne czujniki obecności, dzięki którym oświetlenie wyłącza się samoczynnie, jeśli nikt nie przebywa w pomieszczeniu.

Znaczenie ma również poziom hałasu panujący w budynku. Gdy jest nadmierny, negatywnie wpływa na samopoczucie, może być przyczyną przewlekłego stresu i obniża wydajność pracy. Przestrzeń zaprojektowana tak, aby wspomagać dobrostan pracowników, zapewnia komfort dźwiękowy. Jeśli pracodawca decyduje się na zlokalizowanie biura w  miejscu, w którym panuje duży poziom hałasu zewnętrznego, na przykład w centrum miasta lub przy zbiegu arterii komunikacyjnych, wówczas ważny jest wybór budynku wyposażonego w dźwiękoszczelną elewację ograniczającą wpływ zewnętrznych warunków akustycznych na warunki panujące wewnątrz budynku. O ile na hałas pochodzący spoza biura pracodawca może mieć ograniczony wpływ, o tyle nad akustyką wewnątrz może mieć już dużą kontrolę. Pracodawca może zapewnić odpowiednią aranżację biura, która służy komfortowi akustycznemu, na przykład poprzez tworzenie miejsc do pracy w ciszy, udostępnianie osobom pracującym na otwartych przestrzeniach odpowiednio wyciszonych budek telefonicznych, zlokalizowanie pomieszczeń głośnych (takich jak kuchnia, copy room czy pokoje do spotkań) w odpowiedniej odległości od stanowisk pracy. Może też skorzystać z innych rozwiązań sprzyjających komfortowi akustycznemu, choćby z przegród akustycznych, dźwiękochłonnego umeblowania, urządzeń biurowych o obniżonym poziomie głośności. Dobrym wyjściem jest również promowanie dźwiękowego savoir-vivre’u, czyli na przykład wprowadzenie zasady, że dłuższe niż kilkuminutowe rozmowy telefoniczne czy dyskusje face to face przy biurkach nie są prowadzone na otwartych przestrzeniach, czy też zwyczaju wyciszania telefonów w trakcie pracy na wspólnych przestrzeniach.

Nie bez znaczenia z perspektywy tworzenia zdrowego budynku jest również układ przestrzeni. Aby sprzyjać dobrostanowi pracowników, powinna ona być dostosowana do ich potrzeb i charakteru pracy. Ciekawą koncepcją projektowania przestrzeni biurowej jest activity-based workspaces, która stawia pracownika w centrum. Fundamentalnym założeniem tego podejścia jest tworzenie przestrzeni dopasowanych do charakteru wykonywanych zadań. Takie biuro składa się ze zróżnicowanych sektorów: zarówno do pracy wspólnej, w mniejszym lub większym gronie, jak i indywidualnej, do brainstormingów i działania w skupieniu, do zapewniania kontaktu bezpośredniego i zdalnego. Koncepcja ta przewiduje również przestrzenie do odpoczynku i integracji, które są ważne z perspektywy poziomu energii fizycznej i psychicznej pracowników. Pro-mental design, czyli tak zwane pozytywne przestrzenie, to miejsca tworzone z empatią dla różnych potrzeb pracowników. Poprzez odpowiednio dobrane barwy, materiały i faktury czy kształty pracodawca może w pozytywny sposób oddziaływać na ich samopoczucie, ułatwiając koncentrację osobom, które rozprasza „pstrokatość” otoczenia, czy wydzielając obszary do pracy lub do relaksu przez zastosowanie różnych typów podłoża (np. miękkiej wykładziny w strefie do odpoczynku). W  nowej siedzibie PZU zadbano o  różnorodność przestrzeni, tworząc miejsca do pracy w skupieniu i w grupie, a także do odpoczynku. Zadbano nie tylko o dostosowanie biura do różnych typów wykonywanej pracy, ale także do poziomu sprawności – budynek PZU Park jest obiektem bez barier, co potwierdza certyfikat przyznany przez Fundację Integracja.

W  kontekście projektowania przestrzeni w  zdrowych budynkach warto wspomnieć również o naturze w pomieszczeniach i otoczeniu obiektu. Wszechobecne niegdyś w  firmach i  urzędach paprotki i kaktusy wracają do łask, a paleta roślin wykorzystywanych w biurze rozszerza się o kolejne gatunki, głównie takie, które są szczególnie korzystne z perspektywy jakości powietrza. Projektowanie biofiliczne służy nie tylko użytkownikom przestrzeni biurowych, ale także lokalnym społecznościom, które mogą korzystać z terenów zielonych powstających wokół inwestycji, między innymi z kieszonkowego parku miejskiego przy PZU Park. Rośliny są elementem wyposażenia przestrzeni biurowych PZU, nie brakuje ich również na dostępnym dla wszystkich tarasie z widokiem na panoramę Warszawy. Zielony charakter biurowca podkreśla dodatkowo wysoka na pięć pięter ściana zieleni w lobby – powierzchnię 330 mkw. pokrywa ponad 6 tys. różnorodnych roślin. Tlen, jaki wytwarzają one w ciągu doby, wystarczyłby dla 150 osób na 24 godziny.

Kolejnym czynnikiem, który PLGBC wskazuje jako sprzyjający tworzeniu zdrowych budynków, są udogodnienia. Mogą one wspierać kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych, choćby dzięki ograniczeniu dostępności do punktów sprzedaży fast foodów i innego typu niezbilansowanych posiłków. Mogą oferować dostęp do wody pitnej w różnych częściach budynku, a nie tylko tych, które są wynajmowane i gdzie za dostęp do wody odpowiadają pracodawcy. Mogą zachęcać do aktywności fizycznej i korzystania ze środków transportu ograniczających ślad węglowy poprzez udostępnienie miejsc parkingowych dla rowerów, szatni dla rowerzystów czy ładowarek do samochodów elektrycznych. PZU Park takie udogodnienia oferuje.

Budynek PZU Park spełnia wysokie standardy wymagane między innymi przez certyfikację WELL, potwierdzającą korzystny wpływ przestrzeni na ludzi. Nowa centrala Grupy PZU to inwestycja w pracowników. Przeprowadzka jest dla Grupy PZU okazją do zbudowania przestrzeni przyjaznej pracownikom oraz ułatwiającej im funkcjonowanie wewnątrz organizacji.

Zgodnie z  filozofią projektowania budynków Skanska, ważne są nie tylko warunki tworzone dla użytkowników biur, czyli pracowników firm będących najemcami, ale również dla osób odwiedzających to miejsce. Wokół PZU Park zagospodarowano przestrzeń tak, aby cieszyła oko zielenią i małą architekturą, umożliwiała odpoczynek na ławkach czy pod dającymi cień

pergolami oraz zachęcała do aktywności fizycznej na ściance wspinaczkowej czy poprzez przygotowane udogodnienia dla rowerzystów.

Nieruchomość biurowa a standardy etyczne

Działanie etyczne to dbanie o zdrowie i dobre samopoczucie pracowników i użytkowników biur, co przekłada się nie tylko na ich efektywność, ale też na ogólny dobrostan i relacje z innymi ludźmi. Działanie etyczne to również dbanie o bezpieczeństwo w miejscu pracy, a więc o życie i zdrowie pracujących tam ludzi. Wreszcie, działanie etyczne to wybieranie uczciwych partnerów biznesowych, a dzięki temu przyczynianie się do rozwoju ich biznesu, promowania wysokich standardów i eliminowania z rynku nieuczciwych praktyk.

Projektowanie, budowanie, prace wykończeniowe i  utrzymanie budynków biurowych to procesy angażujące specjalistów z różnych dziedzin. Firmy tworzące miejsca pracy współpracują z szeregiem dostawców i wykonawców, mają rozległe sieci wartości (value chain), a przez to wpływ na inne przedsiębiorstwa. Stosując zasady etyki i  ładu korporacyjnego w  swoich organizacjach, mogą oczekiwać podobnego postępowania od jednostek, z którymi współpracują. Skanska działa w oparciu o „Kodeks postępowania” i „Kodeks dostawcy”, w których opisane zostały zachowania, jakich firma oczekuje od wszystkich swoich pracowników i partnerów biznesowych. „Kodeks postępowania” określa sposób, w jaki pracownicy spółki powinni postępować w kontaktach z koleżankami i kolegami z pracy, klientami, społecznościami i  z  innymi interesariuszami. Porusza takie kwestie, jak godne warunki pracy, różnorodność i włączanie, ochrona danych osobowych i zachowanie poufności, zapobieganie oszustwom i nadużyciom, przeciwdziałanie korupcji, łapówkarstwu i praniu pieniędzy, przestrzeganie sankcji czy uczciwa konkurencja. Zawiera także wskazówki dotyczące sposobów zgłaszania nieprawidłowości. Również PZU rozwija i wzmacnia kulturę organizacyjną opartą na otwartości, etycznych zasadach i życzliwości względem drugiego człowieka. Jako lider rynku firma bierze na siebie odpowiedzialność za kształtowanie dojrzałych postaw pracowników na każdym poziomie organizacji.

Z kolei „Kodeks dostawcy” odnosi się do dostawców Skanska, podwykonawców, dostawców usług, doradców, pośredników i agentów. Stanowi on załącznik do każdej nowej umowy Skanska z tymi podmiotami. Dokument o podobnej funkcji posiada również PZU. Współpraca z partnerami biznesowymi, zaangażowanie w  najważniejsze inicjatywy branżowe i  rzetelne informowanie o działalności PZU są podstawą trwałego i transparentnego dialogu z interesariuszami. Firma jako świadoma swojego wpływu na rynek

zamówień i  odpowiedzialności za kształtowanie najwyższych standardów biznesowych oczekuje, że partnerzy będą przestrzegać „Dobrych Praktyk Dostawców PZU” i prowadzić swoje biznesy w sposób zrównoważony i odpowiedzialny. Aby wzmocnić znaczenie ESG w relacjach z dostawcami, PZU wpisuje wymagania ESG w kluczowe procesy zakupowe.

Na poziomie bardzo praktycznym, stosowanie zasad etyki w biznesie pomaga działać w sposób transparentny, zgodny z prawem oraz wspierający budowanie dobrej reputacji i przyciąga pracowników i partnerów biznesowych, dla których aspekty te są ważne. Etyczne działania zapobiegają wielu kryzysom, które mogłyby zaszkodzić pracownikom i firmie, jak kary regulacyjne i finansowe w wyniku nieprawidłowości, utrata zaufania pracowników, najemców, inwestorów czy negatywne publikacje.

Nieruchomości a strategie ESG firm

Ograniczanie negatywnego wpływu poszczególnych budynków i całej branży nieruchomości na środowisko naturalne ma ogromne znaczenie dla zrównoważonego rozwoju w ujęciu lokalnym, regionalnym i globalnym. Może też znacznie przyczyniać się do realizacji strategii działania w sposób odpowiedzialny w stosunku do środowiska i ludzi, z zachowaniem zasad etyki i ładu korporacyjnego, czyli strategii ESG.

Jak wynika z  badania opinii prowadzonego przez firmę Zymetria na zlecenie spółki biurowej Skanska, zaledwie 21% pracowników biurowych deklaruje, że ich pracodawca wziął pod uwagę kwestie odpowiedzialności środowiskowej i  społecznej przy wyborze biura, natomiast 26% twierdzi, że było wręcz odwrotnie. Według 59% pracowników praca w budynku ograniczającym ich ślad węglowy jest dla nich istotna, natomiast aż 50% z nich sądzi, że nie pracuje w takim obiekcie. Dane te wskazują że jest duże pole do poprawy – nawet jeśli w  rzeczywistości pracodawcy przywiązują większą wagę do wyboru biur wybudowanych i funkcjonujących zgodnie z zasadami ESG niż sądzą pracownicy, jest sporo do zrobienia w zakresie choćby budowania świadomości, która przekłada się na atrakcyjność pracodawcy w oczach pracowników i może mieć wpływ na skuteczność w pozyskiwaniu i utrzymywaniu talentów. W czasach niedoboru pracowników o kluczowych kwalifikacjach (jak np. w sektorze IT) elementy mogące wpływać na markę pracodawcy powinny być traktowane przez firmy z dużą atencją.

Przygotowując się do otwarcia nowej siedziby, PZU opracował we współpracy ze Skanska inicjatywę dla swoich pracowników o nazwie „Zielona Edukacja”, w ramach której pracodawca podnosił świadomość zespołu na temat zastosowanych w  budynku rozwiązań służących zdrowiu i dobremu samopoczuciu użytkowników tej nowoczesnej i zrównoważonej przestrzeni.

Podsumowanie

Jeszcze kilka lat temu o wyborze nieruchomości, w której powstanie miejsce do pracy, decydowały dobra lokalizacja (najlepiej w centrum miasta lub w  modnej dzielnicy biznesowej), nowoczesny design czy budżet, jakim dysponuje firma. Dziś, gdy w świadomości organizacji nieruchomość w coraz większym stopniu funkcjonuje jako element mogący wesprzeć lub utrudnić realizację strategii zrównoważonego rozwoju, oprócz lokalizacji, designu i ceny ważnymi czynnikami decyzyjnymi stają się wpływ środowiskowy i społeczny oraz aspekty etyczne. PZU jest przykładem organizacji, która dzięki wyborowi budynku zaprojektowanego, zbudowanego, wykończonego i funkcjonującego zgodnie z zasadami ESG, zyskała nieruchomość przyczyniającą się do osiągania ambicji klimatycznych i społecznych firmy.

Działając zgodnie z  zasadami zrównoważonego rozwoju, racjonalnie korzystamy z  zasobów i  uwzględniamy potrzeby społeczne. Największą wartością dla firmy PZU są ludzie, dlatego celem jest stworzenie pracownikom warunków spełniających najwyższe standardy bezpieczeństwa i komfortu pracy. Dla firmy ważne było, aby nowa siedziba znajdowała się w budynku przyjaznym środowisku, z zagospodarowaną zieloną przestrzenią i ekologicznymi rozwiązaniami. Budynek PZU Park spełnia te wymogi, a korzystanie z tego biurowca pomaga w realizacji celów ESG organizacji.

Autorzy

dr Agnieszka Koryś-Matusiak

dr Agnieszka Koryś-Matusiak

Doktorka nauk politycznych, menadżerka z ponad 18-letnim doświadczeniem i praktyką w obszarze środowiska pracy, prawa pracy oraz zarządzania. Od ponad 4 lat związana z Grupą PZU, gdzie jako Pełnomocniczka zarządu ds. ochrony środowiska, koordynuje realizację procesów zarządzania obszarem ochrony środowiska oraz propagowaniem działań eko. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała również w Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. jako Dyrektor Biura
Zarządu, nadzorując obsługę korporacyjną Organów Spółki, a wcześniej w Kancelarii Prezydenta RP i Banku PKO BP. Ponadto jest wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej Ogrodowa-Inwestycje Sp. z o.o.

Elżbieta Rotblum

Elżbieta Rotblum

Ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju z 15-letnim doświadczeniem zawodowym. Od ponad 5 lat jest związana ze spółką biurową Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest też współzałożycielką Body & Mind Network, wewnątrzfirmowej organizacji skupionej na wspieraniu fizycznego i psychicznego dobrostanu pracowników spółki. Zanim dołączyła do grona pracowników Skanska, gromadziła doświadczenie zawodowe w sektorze nieruchomości, pracując w firmach INS-TOM i JLL. Wcześniej była związana z agendami Organizacji Narodów Zjednoczonych – UNDP oraz Global Compact Network. Jest członkinią zarządu Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (Polish Green Building Council, PLGBC), należy do grona młodych liderów międzynarodowej organizacji Urban Land Institute (ULI Young Leader).