Artykuł ekspercki

“Wolontariat pracowniczy – narzędzie dla biznesu czy dla społeczności?” panel FOB podczas Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych

13 września 2017

9 września w ramach Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych odbył się panel “Wolontariat pracowniczy – narzędzie dla biznesu czy dla społeczności?” prowadzony przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Przebieg panelu był transmitowany na żywo na Facebooku FOB i jest dostępny do obejrzenia. 

W panelu wzięli udział:

  • Izabela Kręgiel, Koordynator ds. Wolontariatu i Komunikacji Wewnętrznej, Fundacja Orange

  • Dorota Borkowska, członek zarządu Fundacji PGE

  • Dariusz Pietrowski, Centrum Wolontariatu w Warszawie – organizacja członkowska sieci CSR 360 Global Partner Network, realizuje Ogólnopolskie Badania Wolontariatu Pracowniczego

  • Marzena Kacprowicz, Fundacja Dobra Sieć – organizacja członkowska sieci Employee Volunteering European Network, przetłumaczyła na język polski zestaw narzędzi pomocnych organizacjom zrzeszającym wolontariuszy w rozwoju wolontariatu pracowniczego

źródło: informacja własna

Autorzy