Artykuł ekspercki

„Praca zdalna pozostanie dużo bardziej powszechna, niż miało to miejsce przed pandemią”

19 sierpnia 2020

Sytuacji pracowników i pracownic wykonujących swoje obowiązki służbowe w formie zdalnej poświęcony został artykuł red. Doroty Kaczyńskiej, opublikowany w portalu Business Insider Polska. Eksperckiego komentarza udzieliła Marzena Strzelczak, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

„Zdaniem Marzeny Strzelczak, prezeski Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB), w przyszłości przynajmniej część świadczeń, oferowanych obecnie w sposób dobrowolny przez biznes, stanie się wymaganym przez Kodeks Pracy standardem”.

– Wiele wskazuje na to, że praca zdalna pozostanie dużo bardziej powszechna, niż miało to miejsce przed pandemią – przekonuje Marzena Strzelczak.

Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu zwróciła także uwagę na kwestie dotyczące pełnienia ról opiekuńczych przez pracownice i pracowników w Polsce:

„Kolejną rękawicą, której niewiele firm jest w stanie podnieść to wsparcie pracowników w opiece nad dziećmi czy starszymi osobami. Wprawdzie, według badań FOB, podczas lockdownu aż 26 proc. przedsiębiorstw zaoferowało zatrudnionym pomoc w opiece nad dziećmi, jednak Marzena Strzelczak twierdzi, że ta totalna zmiana na razie tylko pokazała współczesne wyzwania związane z możliwością godzenia pracy i obowiązków opiekuńczych w sytuacji braku systemowego wsparcia: niedziałających szkół, przedszkoli i innych instytucji opiekuńczych czy edukacyjnych”.

– To temat dotyczący ponad 6,2 mln pracownic i pracowników w Polsce, czyli połowy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, którzy pełnią funkcje opiekuńcze, zajmując się dziećmi czy bliskimi dorosłymi – twierdzi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Cały artykuł przeczytać można tutaj >>

Autorzy

Marzena Strzelczak

Marzena Strzelczak

Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, na stanowisku Dyrektorki Generalnej od października 2014 roku. Od końca 2015 roku odpowiada także za koordynację polskiej Karty Różnorodności i współpracę z Platformą Diversity Charters przy Komisji Europejskiej.

Ekspertka w zakresie komunikacji i CSR, coach ICC. Doświadczenie zawodowe zdobywała w dużych grupach kapitałowych, w branży finansowo-ubezpieczeniowej oraz w sektorze energetycznym m.in. jako menedżerka/dyrektorka ds. komunikacji korporacyjnej, pełnomocniczka Zarządu ds. Strategii Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu, szefowa zespołu dialogu ze społecznościami lokalnymi, członkini zarządu korporacyjnej fundacji.

Na co dzień koordynuje program Karta Różnorodności i zarządza Zespołem FOB, uczestnicząc w kształtowaniu wszystkich projektów i programów Forum w wyjątkowym gronie kreatywnych indywidualistów, doskonałych również w pracy zespołowej.

Absolwentka polonistyki UW, studiów podyplomowych dotyczących PR, marketingu i CSR w Polsce i za granicą m.in. na Uniwersytecie w Genewie i na Uniwersytecie w Cambridge.

Prywatnie, nie wyobraża sobie życia bez przyjaciół i czytania.