Artykuł ekspercki

„What Gets Measured Gets Done” – jak mierzyć działania CSR?

30 stycznia 2009

W biznesie mówi się, że „to, co zostało zmierzone, zostało zrobione”. Stwierdzenie to jest mottem nowej inicjatywy, zapoczątkowanej przez World Business Council for Sustainable Development.

Projekt ma dostarczyć narzędzi, pozwalających  na efektywniejsze oszacowanie wpływu działań biznesowych na cele ekonomiczne w szerszym kontekście.
Projekt składa się z trzech komponentów:

  1. Konkretne przykłady biznesowe (tzw. casy), podkreślające doświadczenie firm członkowskich WBCSD.
  2. Cztero-etapowa metodologia mająca na celu zidentyfikowanie, zmierzenie i zarządzanie wpływem biznesu na rozwój ekonomiczny.
  3. Excellowski przewodnik, który pomoże firmie praktycznie przeprowadzić ocenę.

Kluczowe zagadnienia projektu:

  • projekt stworzony przez biznes dla biznesu, efekt współpracy ponad 25 międzynarodowych korporacji, która trwała 2 lata,
  • oparty na praktyce biznesowej – codzienne procesy i działania ,
  • poszukiwanie głębszych, bardziej lokalnych i indywidualnych uwarunkowań,
  • projekt zachęca do angażowania interesariuszy, wspiera otwarty dialog aby wspomóc wzajemne zrozumienie pomiędzy biznesem a potrzebami społecznymi,
  • elastyczna struktura, która łatwo daje się dopasować do poszczególnych przemysłów i sposobów/cyklów produkcji,
  • zebranie istniejących obecnie narzędzi (np. GRI, IFC Performance Standards),
  • sprawdzenie przez zewnętrznych ekspertów – różnych intersariuszy (NGO np. Oxfam, akademicy np. Uniwersytet Harwarda).

Niedopasowanie tematów akademickich badań o biznesie a samymi potrzebami badawczymi biznesu istnieje chyba od zawsze. Czy projekt ten pomoże w wypełnieniu tej luki? Przedstawiciele organizacji, które stworzyły tę inicjatywę, wiążą z nią duże nadzieje.

„Projekt ten pomoże przedstawicielom biznesu lepszym zrozumieniu jaki wkład mają ich firmy w społeczeństwo oraz w poszukiwaniu działań, które mogą podjąć same lub w partnerstwach, aby rozszerzyć perspektywę zrównoważonego świata” – Bjorn Stigson, President WBCSD.

„Budowanie rozwiązań biznesowych, które rzeczywiście właczają innych interesariuszy jest korzystne zarówno dla biznesu, jak i społeczeństwa. To nie jest łatwe, wymaga dużej świadomości, nieustannego mierzenia wyników. Właśnie dlatego dostrzegliśmy potrzebę stworzenia bardziej systematycznych sposobów na oszacowanie wartości, jaką biznes wnosi do swojego otoczenia. Projekt jest odpowiedzią na te potrzeby” – Sufata Lamba, manager IFC (International Finance Corporation).

Już znany psycholog Lewin w 1939 roku powiedział „dobra teoria jest praktyką”. Mniejmy nadzieję, że w tym przypadku tak właśnie będzie, ponieważ obserwuje się niezwykły popyt na badania, mające profesjonalizować działania z zakresu odpowiedzialnego biznesu (CSR).

Źródło: WBCSD

Autorzy

Iwona Kuraszko

Menedżerka ds. Badań i Rozwoju w Forum Odpowiedzialnego Biznesu