Artykuł ekspercki

„Wartości wrócą do łask”

18 grudnia 2020

Eksperckiego komentarza dla „Rzeczpospolitej” nt. oczekiwań konsumentów wobec marek i firm udzieliła Katarzyna Teter, członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

– Ogromny wpływ na nasze postawy ma przede wszystkim poziom świadomości, a ten w obszarze związanym z ochroną klimatu i środowiska również się zwiększa – zaznacza Katarzyna Teter, członkini zarządu FOB.

Artykuł „Wirus stępił wrażliwość na etykę w zakupach” ukazał się 18 grudnia 2020 r. Opublikowano go zarówno w papierowym, jak i cyfrowym wydaniu. Wersja online dostępna tutaj >>

Autorzy

Katarzyna Teter

Katarzyna Teter

Ukończyła magisterskie studia dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim, specjalizacja Public Relations i Marketing Medialny, ponadto podyplomowe studia „Zarządzanie Marką” SGH o raz „CSR. Strategia odpowiedzialnego biznesu” ALK. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe. Swoją karierę zawodową rozpoczęła w Polskiej Agencji Informacyjnej, Agencji Reklamowej, Agencjach PR. Od 02/2009 do chwili obecnej pracuje w Santander Bank Polska. Rozpoczynała tam na stanowisku menedżer ds. komunikacji korporacyjnej a od 12/2013 zajmuje stanowisko menedżer ds. społecznej odpowiedzialności biznesu. Główne zadania na tym stanowisku to nadzór nad kluczowymi projektami realizowanymi w ramach CSR w Grupie Santander, zarządzanie procesem komunikacyjnym w odniesieniu do w/w programów i projektów; opracowanie i wdrożenie strategii Responsible Banking, nadzór nad jej przestrzeganiem; zapoczątkowanie oraz koordynacja procesu tworzenia raportów CSR banku zgodnych z międzynarodowymi raportowania danych pozafinansowych GRI; wsparcie i rozwój programu wolontariatu pracowniczego w banku; opracowanie programu odpowiedzialności społecznej względem środowiska naturalnego; ścisła współpraca z Zarządem Banku, w szczególności z Prezesem Zarządu; współpraca z Grupą Santander, Komitetem Responsible Banking i Zrównoważonego Rozwoju w Grupie Santander.
Wśród mocnych stron Kataryny Teter należy wymienić: umiejętność kierowania i zarządzania projektami interdyscyplinarnym, analityczne podejście do tematów i twórcze myślenie, kreatywność i innowacyjność, komunikatywność, umiejętność pracy w warunkach stresowych i szybkiego rozwiązywania problemów oraz podejmowania decyzji, wytrwałość i skuteczność w działaniu.