Artykuł ekspercki

Uwzględnienie zrównoważonego rozwoju w strategii biznesowej staje się koniecznością

23 listopada 2020

Na stronie „Pulsu Biznesu” ukazał się materiał poświęcony konieczności realnych działań firm w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu oraz rosnącej roli wskaźników ESG. Eksperckiego komentarza udzieliła Izabela Opałczyńska, menedżerka projektów FOB. 

– Aby zapewnić odporność organizacjom, umożliwić rozwój w długim horyzoncie czasowym, a w krótkim terminie dać większe szanse na pozyskanie kapitału, bądź jego niższy koszt, uwzględnienie idei zrównoważonego rozwoju w strategii biznesowej, staje się koniecznością. Czynniki ESG mają umożliwić przejście od pewnych idei i wartości do bardziej konkretnych i mierzalnych celów i wskaźników – mówi Izabela Opałczyńska, menedżerka projektów FOB.

W materiale znajdują się również komentarze Darii Sulgostowskiej, rzecznika prasowego i kierownika zespołu zrównoważonego rozwoju w firmie CCC, oraz prof. dr. hab. Piotra Wachowiaka, rektora SGH.

Czytaj cały artykuł >>

Autorzy

Izabela Opałczyńska

Izabela Opałczyńska

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu wspiera realizację projektów w ramach Programu Partnerstwa – prowadzi szkolenia i warsztaty, organizuje spotkania dla biznesu. Zajmuje się również tematyką środowiskową i raportowaniem niefinansowym.

W FOB od stycznia 2020 r. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z biznesem w temacie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw. Pracując w zespole ds. zrównoważonego rozwoju firmy Deloitte dokonywała przeglądów funkcjonowania firm w zakresie CSR, opracowywała i pomagała we wdrażaniu strategii CSR, tworzeniu raportów społecznych, była odpowiedzialna za audyt raportów pozafinansowych firm z różnych branż.

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość. Swoją przygodę z CSR rozpoczęła na wymianie studenckiej w Szwecji, na uczelni Jönköping International Business School, gdzie jako specjalizację wybrała Globalization and CSR.