Artykuł ekspercki

Tylko wspólna odpowiedzialność

31 marca 2022

23 marca wraz z „Rzeczpospolitą” ukazała się kolejna edycja wydawnictwa „Biznes odpowiedzialny w Polsce”. Partnerem merytorycznym projektu jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W publikacji ukazał się m.in. artykuł Marzeny Strzelczak, prezeski, dyrektorki generalnej FOB.

– Okazało się, że triada ESG, która dla wielu w ostatnich dwóch latach była podstawą klasyfikacji organizacji, niekoniecznie jest gwarantem pewnej oceny stopnia dojrzałości biznesu w tym zakresie. Korporacje, czasem bardzo wysoko oceniane w zakresie ESG, a nawet będące od lat inspiracją dla innych w zakresie zrównoważonego rozwoju, nie zawsze są tymi, które najbardziej dbają o triadę – pisze Marzena Strzelczak.

Artykuł Marzeny Strzelczak ukazał się także na rp.pl >>

Cała publikacja dostępna jest online w formie e-booka >>

Autorzy

Marzena Strzelczak

Marzena Strzelczak

Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, na stanowisku Dyrektorki Generalnej od października 2014 roku. Od końca 2015 roku odpowiada także za koordynację polskiej Karty Różnorodności i współpracę z Platformą Diversity Charters przy Komisji Europejskiej.

Ekspertka w zakresie komunikacji i CSR, coach ICC. Doświadczenie zawodowe zdobywała w dużych grupach kapitałowych, w branży finansowo-ubezpieczeniowej oraz w sektorze energetycznym m.in. jako menedżerka/dyrektorka ds. komunikacji korporacyjnej, pełnomocniczka Zarządu ds. Strategii Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu, szefowa zespołu dialogu ze społecznościami lokalnymi, członkini zarządu korporacyjnej fundacji.

Na co dzień koordynuje program Karta Różnorodności i zarządza Zespołem FOB, uczestnicząc w kształtowaniu wszystkich projektów i programów Forum w wyjątkowym gronie kreatywnych indywidualistów, doskonałych również w pracy zespołowej.

Absolwentka polonistyki UW, studiów podyplomowych dotyczących PR, marketingu i CSR w Polsce i za granicą m.in. na Uniwersytecie w Genewie i na Uniwersytecie w Cambridge.

Prywatnie, nie wyobraża sobie życia bez przyjaciół i czytania.