Artykuł ekspercki

Trendy CSR na przykładzie #Raport2018

28 czerwca 2019

Artykuł Marty Krawcewicz, koordynatorki projektów w Forum Odpowiedzialnego Biznesu, ukazał się pierwotnie w portalu swiadomykonsument.info.

***

Oszczędność energii i materiałów, pozyskiwanie najlepszych pracowników, lepsze relacje z dostawcami, lepsza reputacja firmy, zwiększenie innowacyjności czy w końcu ochrona środowiska to nie zawsze mierzalne, ale zawsze pozytywne skutki dobrze zaplanowanych i przeprowadzonych działań CSR.

CSR czyli Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Polsce dojrzewa. Z roku na rok firmy prowadzą coraz więcej realnych działań. Wzrost ten wyraźnie widać w najnowszym Raporcie „Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2018. Dobre praktyki wydawanym corocznie przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Aż 30% procent więcej zgłoszonych praktyk, w stosunku do roku ubiegłego, a aż 60 z nich zgłoszone zostały przez małe lub średnie przedsiębiorstwa. W dzisiejszych czasach w zasadzie każda firma, niezależnie czy jest MŚP czy korporacją, jest w stanie pochwalić się kilkoma, a nawet kilkudziesięcioma praktykami CSR. Społeczeństwo, a co za tym idzie również firmy zaczęły odczuwać i ponosić coraz większą odpowiedzialność w różnych obszarach: począwszy od pracowników i konsumentów, czyli najbliższych sobie interesariuszach, a skończywszy na szeroko pojętej społeczności lokalnej czy środowisku. I tak jak kilka lat temu były to przeważnie praktyki mające na celu edukację, a w rezultatach upatrywano głównie korzyści wizerunkowych, tak dzisiaj, mimo że edukacja jest nadal dominującym trendem, zauważyć można więcej realnych działań. Bardziej widoczne jest też tworzenie się partnerstw, zarówno firmy jak i organizacje widzą korzyści ze współpracy, co dodatkowo zwiększająca szanse na realny wpływ przeprowadzonych działań.

Aby bliżej przyjrzeć się CSR w Polsce najlepiej sięgnąć właśnie do Raportu „Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Niezmiennie największą popularnością cieszy się  wśród praktyk CSR – zaangażowanie społeczne i praktyki z zakresu pracy. W związku z ciągłymi problemami firm w pozyskiwaniu pracowników coraz więcej z nich podejmuje praktyki w tym zakresie: wizyty studyjne, staże, klasy patronackie, stypendia czy budowa umiejętności. Aby natomiast zapobiec odpływowi najlepszych pracowników, podejmują działania, takie jak: rozwój pasji, aktywności sportowej profilaktyka zdrowotna, edukacja czy równowaga między życiem osobistym, a zawodowym poprzez np. wspieranie rodziców czy tworzenie przyzakładowych przedszkoli. Ważne dla firm jest również wzmocnienie pracowników i nadanie im poczucia sprawczości poprzez możliwość podejmowania przez nich działań i wychodzenie z inicjatywą, jak systemy zgłaszania innowacji czy liczne konkursy, szkolenia.

W obszarze środowisko, podejmowane są wciąż palące tematy jak: walka ze smogiem, ograniczenie zużycia plastiku i innych odpadów („zero waste”). Pojawiły się również praktyki z zakresu GOZ (Gospodarka Obiegu Zamkniętego) czyli jednego z trendów, które będą determinować biznes w najbliższych latach. Sprzyja temu uchwalenie przez Komisje Europejską pakietu GOZ (ang. Circular Economy Package), przyjęty on został aby zmniejszyć skutki zmian klimatycznych, a jednocześnie umożliwić wzrost dobrobytu nie zwiększając zużycia zasobów. Do wybijających się praktyk w tym zakresie należą: ponowne wykorzystanie surowców (np. odpadów produkcyjnych jako surowców wtórnych) i ich minimalizacje w procesach produkcyjnych. Coraz więcej również pojawia się długoletnich, systemowych praktyk, ograniczających wpływ działań firmy na środowisko, między innymi wprowadzanie polityk środowiskowych zarządzających energią czy procesami logistycznymi. Rośnie również świadomość o wpływie jednostkowych decyzji na globalne środowisko stąd w trendach pojawia się odchodzenie od jednorazowości, niemarnowanie żywności czy zrównoważona moda i kreowanie postaw świadomej i zrównoważonej konsumpcji.

Cele Zrównoważonego Rozwoju wchodzą powoli do mainstreamu dyskusji o wyzwaniach jakie stoją również przed firmami, a w połączeniu z rosnącą świadomością konsumencką i oczekiwaniami społecznymi stają się kluczowe w działaniach CSR. Widać to również w Raporcie. Jak wynika z analizy praktyk CSR  w Polsce w 2018 roku najliczniej reprezentowanym celem był: Cel 4: Dobra Jakość Edukacji – 351 praktyk, następnie Cel 3: Dobre zdrowie i jakość życia – 317 praktyk i Cel 8. Wzrost gospodarczy i godna praca – 214 praktyk.

Autorzy

Marta Krawcewicz

Marta Krawcewicz