Artykuł ekspercki

Świadomy konsument zmieni biznes. Komentarz Ewy Wojciechowicz dla „Pulsu Biznesu”

8 grudnia 2020

To co wpłynie na odpowiedzialny biznes w przyszłości to bardziej odpowiedzialny i świadomy konsument – mówi w komentarzu dla „Pulsu Biznesu” Ewa Wojciechowicz, starsza menedżerka projektów w Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Ekspertka FOB podkreśliła również kluczową rolę rosnącej jakości raportowania ESG. 

W „Pulsie Biznesu” ukazał się artykuł Krystyny Różańskiej poświęcony czynnikom, które wpływają na popularyzację koncepcji CSR w środowisku biznesowym w Polsce oraz wyzwaniom, przed którymi stoją firmy w kontekście zarówno trendów konsumenckich i sytuacji społeczno-gospodarczej, jak i regulacji dotyczących ujawniania informacji związanych m.in. z oddziaływaniem na klimat i środowisko.

Biznes stanął także przed nowym wyzwaniem wspierania zdrowia psychicznego i motywowania pracowników podczas pracy zdalnej. Jednak myśląc o rozwoju odpowiedzialnego biznesu – niezależnie czy skupiamy się na kwestii raportowania, czy na potrzebach klientów – nasze analizy i tak prowadzą w kierunku konieczności troski o środowisko naturalne. Biznes musi o tym pamiętać, a zajęcie się tymi tematami prędzej niż później będzie dla niego tylko bardziej korzystne – zapewnia Ewa Wojciechowicz, starsza menedżerka projektów w Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Kluczowa jest lepsza jakość raportowania ESG

Ekspertka FOB zwróciła także uwagę, że istotne jest, by firmy strategicznie i odpowiedzialnie podchodziły do swoich zobowiązań, także w zakresie celów klimatycznych i środowiskowych.

Minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne będzie w najbliższych latach kluczowym wyzwaniem dla firm deklarujących, że ich biznes jest odpowiedzialny. I to nie tylko z powodu ich ambicji, ale także, a może przede wszystkim, z powodu rozszerzania obowiązkowego raportowania. Dlatego możemy spodziewać się nie tylko rozszerzenia zakresu raportowanych danych, ale także ścisłych wytycznych jak raportować. To samonapędzająca się machina, bo dane ESG (czyli dotyczące środowiska, społecznego zaangażowania oraz ładu korporacyjnego) przedstawione w przejrzysty, precyzyjny i porównywalny sposób będą zachętą dla inwestorów. Jednocześnie pokażą czarno na białym, kto uwzględnia chociażby ryzyka wynikające ze zmian klimatu i jakie wnioski wyciąga z ich analizy, a zatem – kto jest lepiej przygotowany na przyszłość – podkreśla Ewa Wojciechowicz.

Presja regulacyjna i rosnąca świadomość w łańcuchu wartości

Jako dostawcy czy podwykonawcy sami coraz częściej będą zmuszeni do monitorowania i raportowania własnych emisji, ale także kwestii związanych z zatrudnieniem czy warunkami pracy. Niewywiązywanie się z takich zobowiązań skutkować może zakończeniem współpracy – przestrzega ekspertka FOB.

Komentarza udzieliła także Daria Sulgostowska, rzeczniczka prasowa firmy CCC, partnera strategicznego Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Artykuł dostępny jest na stronie Pulsu Biznesu >>

Autorzy

Ewa Wojciechowicz

Ewa Wojciechowicz

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu od października 2015 roku. Odpowiada za współpracę z biznesem, planowanie i organizację wydarzeń w ramach Programu Partnerstwa, redakcję i opracowanie publikacji i infografik. Prowadzi szkolenia dla firm. Z ramienia FOB zasiada w Grupie ds. raportowania niefinansowego skupiającej ekspertów z zakresu ujawniania informacji społecznych i środowiskowych.

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. W latach 2014 – 2015 ambasadorka Ligi Odpowiedzialnego Biznesu, nagrodzona za największą aktywność XI edycji tego programu. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in w Na studiach działała w zarządzie uczelnianego Biura Wolontariatu i organizacji studenckiej AIESEC. Odbyła staż w Fundacji Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego oraz firmie Skanska Property Poland, gdzie realizowała zadania z zakresu CSR oraz marketingu.