Artykuł ekspercki

#SustainHack – hakowanie dla SDGs

6 października 2019
Artykuł Marty Górskiej, menedżerki projektów Forum Odpowiedzialnego Biznesu, pochodzi z publikacji „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2018. Dobre praktyki” wydanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w marcu 2019 roku.

Nowe technologie stanowią dziś nieodłączną część codzienności. Zdecydowanie wprowadzają w naszym życiu zmiany, które odczuwamy na wielu płaszczyznach. Za sprawą ich niezwykle dynamicznego rozwoju, implementacja rozwiązań technologicznych – nieustannie zmienia zarówno biznes, jak i pozostałe obszary, w których funkcjonujemy.

Nie zawsze jednak należy być programistą, żeby móc włączyć się w proces tworzenia nowych aplikacji czy funkcjonalności. Od kilku lat znaczącą popularność zdobywają konkursy w formie hackathonów, których nieocenioną wartością jest interdyscyplinarność członków zespołu. Powstają tak zwane kreatywne społeczności składające się z programistów, grafików, inżynierów, marketingowców, startupowców i innych osób, których celem jest znalezienie pomysłów i wypracowanie rozwiązań odpowiadających na wyzwania postawione przez firmy w określonym czasie i miejscu. Istotną rolę odgrywa tu również element rywalizacji pomiędzy zespołami oraz mentoring z różnych dyscyplin tematycznie związanych z konkursem. Samo określenie hackathon powstało z połączenia dwóch angielskich słów: hack i marathon, a po raz pierwszy zostało użyte w latach 90. XX wieku.

W 2018 roku Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wychodząc naprzeciw tym trendom, zorganizowało #SustainHack, czyli pierwsze w Polsce połączenie interdyscyplinarnego maratonu technologiczno-biznesowego, hackathonu, oraz konkursu idea
challenge. #SustainHack miał zasięg ogólnopolski i zorganizowany był w formie wyzwania online, co pozwoliło na udział w konkursie bez względu na lokalizację uczestników, jednocześnie zmniejszony został ślad węglowy. Punktem wyjścia #SustainHack było powiązanie wyzwań firm z siedemnastoma Celami Zrównoważonego Rozwoju oraz tzw. podejście hakerskie, czyli ciekawość i niekonwencjonalność w tworzeniu rozwiązań z zastosowaniem sztuki kodowania. Pozwoliło to pozyskać unikalne i atrakcyjne do zastosowania pomysły. Projekt został zrealizowany we współpracy z firmą ChallengeRocket. Bank BGŻ BNP Paribas i Kompania Piwowarska jako pierwsze firmy w Polsce zdecydowały się na nową formę działania poprzez partnerstwo w konkursie.

Bank BGŻ BNP Paribas poprzez deklarację swojego wyzwania postawił na realizację 9. i 10. z Celów SDG. Punktem wyjścia miały być rozwiązania dążące do wyrównywania szans między innymi osób starszych w dostępie do produktów i usług bankowych w dobie postępującej digitalizacji. Decyzją jury, najciekawszym rozwiązaniem została aplikacja Łatwo-bezpiecznie-internetowo, która eliminuje trudności, jakie stwarzają współczesne technologie osobom starszym w korzystaniu z bankowości internetowej i sprawnym korzystaniu z tychże technologii w codziennym życiu.

Wyzwanie postawione przez Kompanię Piwowarską opierało się na realizacji 3. Celu SDG: zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt. Wynikiem prac zespołów miały być innowacje pozwalające na ograniczenie zjawiska nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu. W ocenie jury, najtrafniejszą odpowiedzią był projekt Chatbot Kompan, który na bieżąco przypomina na przykład o piciu wody i jedzeniu podczas spożywania alkoholu oraz o zasadach bezpiecznego powrotu użytkownika do domu.

Ideą #SustainHack była wrażliwość na potrzeby i skłonności drugiego człowieka, wyjście poza podstawowe funkcje usług i produktów oferowanych przez firmy i dostosowanie ich do potrzeb określonej grupy. Dotychczas bierni interesariusze zostali zaproszeni do współtworzenia nowej wartości. Bez wątpienia taka otwartość biznesu jest innowacją niezbędną w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Autorzy

Marta Górska

Marta Górska

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu pracowała od marca 2015 do sierpnia 2022. Zajmowała się zarządzaniem projektami i organizacją wydarzeń dotyczących zrównoważonego rozwoju, m.in.  Targów CSR.

Dołączyła do zespołu FOB w marcu 2015 wspierając Program Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Kierowała realizacją programu edukacyjnego Liga Odpowiedzialnego Biznesu oraz pierwszego w Polsce hackathonu dot. Celów Zrównoważonego Rozwoju – #SustainHack.

Wcześniejsze doświadczenie zdobywała w Orange Polska w Dziale Rekrutacji i Rozwoju. W latach 2011 – 2012 była Ambasadorką CSR Ligi Odpowiedzialnego Biznesu. Absolwentka Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy, gdzie działała w wielu organizacjach studenckich oraz Kołach Naukowych. Przez kilka lat aktywnie uczestniczyła również w działaniach Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości.

Wolne chwile przeznacza na pasje związane z gitarą i ecodesing.