Artykuł ekspercki

Społeczna odpowiedzialność biznesu – krytyczna analiza

4 lutego 2014

Ukazała się nowa książka o CSR pod wydaniem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. „Społeczna odpowiedzialność biznesu – krytyczna analiza” poddaje CSR krytycznej analizie. Książka powstała po konferencji naukowej „Społeczna odpowiedzialność biznesu – realne zobowiązanie przedsiębiorców?”, która odbyła się 21 czerwca 2010 r.

Książka jest pracą zbiorową autorstwa pracowników naukowych i doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Nie oznacza to, że ma charakter czysto teoretyczny. Zawiera bowiem analizę konkretnych przypadków – zarówno pozytywnych, jak i negatywnych – funkcjonowania społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce. Każdy z autorów prezentuje własny sposób jej rozumienia i koncentruje się na innych jej elementach.

Książka podzielona jest na cztery części. Pierwsza część dotyczy zagadnień ogólnych społecznej odpowiedzialności biznesu, druga analizuje relacje z interesariuszami jako podstawowy obszar społecznej odpowiedzialności biznesu, trzecia poświęcona jest społecznej odpowiedzialności biznesu w relacjach pracy, a czwarta część koncentruje się na problematyce innowacji, ekologii i edukacji w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu.

Książka od redakcją Macieja Bernatta, Jerzego Bogdanienki i Tadeusza Skocznego, wydana w 2011 roku.

Spis artykułów:

Ogólne postrzeganie społecznej odpowiedzialności biznesu

  1. Odpowiedzialność społeczna a strategia organizacji, Jerzy Bogdanienko
  2. Społeczna odpowiedzialność biznesu – charakter prawny, Maciej Bernatt
  3. Kryzys zaufania i etyka finansów: aspekty aksjologiczne czy prakseologiczne?, Włodzimierz Szpringer

Relacje z interesariuszami w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu

  1. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa a udział interesariuszy, Bolesław Rok
  2. Problemy w relacjach przedsiębiorstwa z interesariuszami, Krzysztof Klincewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu w relacjach pracy

  1. Standardy w stosunkach pracy i dialog społeczny a społeczna odpowiedzialność biznesu, Jacek Męcina
  2. Magistra Vitae? Zachowania organizacyjne (ze szczególnym uwzględnieniem relacji przedsiębiorca – pracownik) w świetle wyzwań obecnego kryzysu i zapomnianych polskich tradycji, Tomasz Ochinowski

Innowacje, ekologia i edukacja w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu

  1. Społeczna odpowiedzialność biznesu i innowacje, Natalia Ćwik
  2. Ekologiczny kontekst działalności przedsiębiorstwa, Marcin Żemigała
  3. Kształcenie na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu na uczelniach ekonomicznych, Ewa Jastrzębska, Paulina Legutko-Kobus

Źródło: WZ UW

Autorzy