Artykuł ekspercki

Różne scenariusze emisji CO2 a przyszłość ludzkości i oceanów

2 lutego 2016

Jean Pierre Gattuso – CNSR and University of Paris, scientific co-ordinator of the European Free Ocean Carbon Dioxide Enrichment Experiment, expert at the Oceans 2015 Initiative.

Prezentacja zarejestrowana podczas Międzynarodowej Konferencji „Biznes, którzy zmienia świat”.

Konferencja była kluczowym elementem obchodów 15 lat partnerstwa na rzecz CSR w Polsce, którego pomysłodawcą i inicjatorem jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Dwudniowe wydarzenie odbyło się 20 i 21 października 2015 roku w warszawskim Kinie Praha.

Do uczestnictwa w wydarzeniu zaproszeni zostali przedstawiciele firm z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, organizacji społecznych oraz administracji publicznej z kraju i zagranicy.

Autorzy