Artykuł ekspercki

Rozmowy o odpowiedzialnym biznesie: dialog z interesariuszami

24 sierpnia 2010

6 marca odbyło się spotkanie z cyklu „Rozmowy o odpowiedzialnym biznesie”; tym razem dotyczyło „Dialogu z interesariuszami”. W spotkaniu uczestniczyli Marek Kosycarz, dyrektor ds. korporacyjnych British American Tobacco, Marek Borowski z Federacji Polskich Banków Żywności, Franciszek Bobrowski z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, i Kamil Wyszkowski z Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP).

Spotkanie zorganizowało Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Mirella Panek-Owsiańska, dyrektorka generalna organizacji, była moderatorką dyskusji.

Podczas spotkania do grona Partnerów Strategicznych Forum dołączyła firma British American Tobacco, zaś Pracownia Gier Szkoleniowych została nowym Partnerem Wspierającym Forum.

Dialog między firmami nastawionymi na zyski, a organizacjami pozarządowymi nie jest łatwy. Paneliści starali się wytłumaczyć, jak skutecznie i dojrzale prowadzić tego typu rozmowy. Marek Kosycarz przedstawiciel branży tytoniowej, tłumaczył: „jesteśmy z branży kontrowersyjnej. Trzeba jednak stanąć twarzą w twarz z zarzutami. Najważniejsze, że najwięksi przeciwnicy chcą rozmawiać”. Taki dialog nie zawsze jest przyjemny, o czym z kolei przekonywał Bobrowski z OPZZ-u „dialog to także protesty i głodówki (…) niestety, delikatnie mówiąc, nasz obecny rząd nie jest dialogowy, podejmuje własne decyzje, bez chęci consensusu”. Brak chęci ze strony rządu do zmian, prowadzi m.in. do takich absurdalnych sytuacji, jak ta, którą przywoływał Marek Borowski z ZFPBŻ – „pobierany jest od darowizn podatek VAT, doprowadza to do sytuacji, gdy łatwiej jest żywność wyrzucić, niż ją darować potrzebującym”.

Autorzy