Artykuł ekspercki

Rok 2022 będzie wzmacniał trendy w CSR/ESG

14 stycznia 2022

Portal PRoto.pl zaprosił ekspertki z obszaru zrównoważonego rozwoju do podzielenia się przemyśleniami na temat trendów CSR i ESG, które w 2022 r. będą zdobywały coraz większe znaczenie. Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, zwróciła w tym kontekście uwagę na m.in. zrównoważone zarządzanie nowymi technologiami.

Przejdź do artykułu >>

Dalsze zanurzenie w cyfrowej transformacji sprawi, że zarówno w debacie publicznej, jak i na agendzie odpowiedzialnych firm, będzie kontynuowany temat zrównoważonego śladu cyfrowego. Pojęcie to rozumiemy, zgodnie z definicją wypracowaną przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie oraz gronem ekspertów reprezentujących trzy sektory jako sumę pozytywnych i negatywnych wpływów społecznych, środowiskowych i gospodarczych związanych z wykorzystaniem nowych technologii w ramach działalności organizacji, w całym łańcuchu wartości. Z dużym prawdopodobieństwem można postawić więc na rosnącą potrzebę odpowiedzialnego zarządzania wykorzystaniem nowych technologii – podkreśla Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna FOB.

Marzena Strzelczak zwróciła też uwagę na konieczność dalszego rozwoju raportowania związanego ze zrównoważonym rozwojem, co ma związek z m.in. opublikowaniem w grudniu dwóch pierwszych celów unijnej taksonomii.

Ekspertka FOB wyraziła także nadzieję, że biznes w większym stopniu będzie zaangażowany w działania mające na celu ochronę bioróżnorodności oraz zwiększy ambicje w zakresie inicjatyw proklimatycznych.

Zdaniem Marzeny Strzelczak nadchodząca wielkimi krokami transpozycja unijnej dyrektywy o w0rk-life balance rodzi też wiele pytań o to, jakie będą nowe przepisy i jak zareagują na nie pracodawcy w Polsce. Istotnym wyzwaniem będzie wsparcie sytuacji opiekunów_ek dorosłych osób zależnych, o czym w Polsce mówi się nadal niewystarczająco.

Przejdź do artykułu >>

Źródło: PRoto.pl

Autorzy

Marzena Strzelczak

Marzena Strzelczak

Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, na stanowisku Dyrektorki Generalnej od października 2014 roku. Od końca 2015 roku odpowiada także za koordynację polskiej Karty Różnorodności i współpracę z Platformą Diversity Charters przy Komisji Europejskiej.

Ekspertka w zakresie komunikacji i CSR, coach ICC. Doświadczenie zawodowe zdobywała w dużych grupach kapitałowych, w branży finansowo-ubezpieczeniowej oraz w sektorze energetycznym m.in. jako menedżerka/dyrektorka ds. komunikacji korporacyjnej, pełnomocniczka Zarządu ds. Strategii Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu, szefowa zespołu dialogu ze społecznościami lokalnymi, członkini zarządu korporacyjnej fundacji.

Na co dzień koordynuje program Karta Różnorodności i zarządza Zespołem FOB, uczestnicząc w kształtowaniu wszystkich projektów i programów Forum w wyjątkowym gronie kreatywnych indywidualistów, doskonałych również w pracy zespołowej.

Absolwentka polonistyki UW, studiów podyplomowych dotyczących PR, marketingu i CSR w Polsce i za granicą m.in. na Uniwersytecie w Genewie i na Uniwersytecie w Cambridge.

Prywatnie, nie wyobraża sobie życia bez przyjaciół i czytania.