Artykuł ekspercki

Rok 2021 należał do ESG

13 stycznia 2022

Koniec roku to bez wątpienia czas podsumowań, także w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. O jego kluczowych zagadnieniach, czyli zrównoważonej transformacji gospodarek i firm, zmianach na rynku pracy czy coraz istotniejszej kwestii bioróżnorodności mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, dla PRoto.pl.

Publikacja pt. „CSR ewoluuje w ESG. Co zmieniło się w 2021 roku w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu?” redakcji PRoto.pl podsumowuje wiodące czynniki mające wpływ na zrównoważony rozwój i odpowiedzialność biznesu w 2021 roku. Mowa przede wszystkim o zaangażowaniu firm w kwestie środowiskowe, w głównej mierze klimatyczne, oraz rosnącej popularności terminu ESG (Environmental, Social and Corporate Governance).

Rok 2021 należał do ESG. Nomenklatura rodem ze świata inwestorsko-finansowego zaczyna zastępować dotychczasowe synonimy CSR-u – zrównoważony rozwój czy SDG-sy (Cele Zrównoważonego Rozwoju), pomimo że nie jest jedyną alternatywą. Wiele mówimy też o koncepcjach takich jak regenerative economy czy stakeholder capitalism, to jednak wyraźnie widoczny jest prymat ESG. To w dużej mierze efekt zmian w otoczeniu regulacyjnym biznesu w całej Unii Europejskiej – komentuje Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Z pewnością rok 2021 to właśnie okres wprowadzania istotnych narzędzi i inicjatyw, których celem jest wsparcie działań na rzecz ochrony klimatu i transformacji w kierunku neutralności klimatycznej.

Zrównoważoną transformację gospodarek i firm będzie przyspieszać finansowanie oparte o taksonomię, a także wykorzystanie innych narzędzi takich jak dyrektywa CSRD dotyczącą ujawniania danych o zrównoważonym rozwoju (Corporate Sustainable Reporting Directive). Zmiany, które niesie, przede wszystkim znaczne rozszerzenie listy podmiotów podlegających nowym regulacjom i oczekiwania wysokiej jakości danych, już mobilizują biznes do podejmowania przygotowań, by im sprostać. Stąd raportowanie było w mijającym roku przedmiotem licznych konferencji, debat, szkoleń i publikacji. Odwołania do ESG i ujawniania danych, podkreślają biznesowy wymiar i priorytet nadawany zarządzaniu odpowiedzialnością i wpływem organizacji  – dodaje Marzena Strzelczak.

Czytaj cały komentarz na PRoto.pl >>

Źródło: Informacja własna na podstawie artykułu PRoto.pl

Autorzy

Marzena Strzelczak

Marzena Strzelczak

Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, na stanowisku Dyrektorki Generalnej od października 2014 roku. Od końca 2015 roku odpowiada także za koordynację polskiej Karty Różnorodności i współpracę z Platformą Diversity Charters przy Komisji Europejskiej.

Ekspertka w zakresie komunikacji i CSR, coach ICC. Doświadczenie zawodowe zdobywała w dużych grupach kapitałowych, w branży finansowo-ubezpieczeniowej oraz w sektorze energetycznym m.in. jako menedżerka/dyrektorka ds. komunikacji korporacyjnej, pełnomocniczka Zarządu ds. Strategii Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu, szefowa zespołu dialogu ze społecznościami lokalnymi, członkini zarządu korporacyjnej fundacji.

Na co dzień koordynuje program Karta Różnorodności i zarządza Zespołem FOB, uczestnicząc w kształtowaniu wszystkich projektów i programów Forum w wyjątkowym gronie kreatywnych indywidualistów, doskonałych również w pracy zespołowej.

Absolwentka polonistyki UW, studiów podyplomowych dotyczących PR, marketingu i CSR w Polsce i za granicą m.in. na Uniwersytecie w Genewie i na Uniwersytecie w Cambridge.

Prywatnie, nie wyobraża sobie życia bez przyjaciół i czytania.