Artykuł ekspercki

Róbmy CSR w praktyce: Od pracownika korporacji do pszczelarza

23 listopada 2015

Kamil Baj – Założyciel Pszczelarium

Wystąpienie w trakcie konferencji „Biznes, który zmienia świat”.

Konferencja była kluczowym elementem obchodów 15 lat partnerstwa na rzecz CSR w Polsce, którego pomysłodawcą i inicjatorem jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Dwudniowe wydarzenie odbyło się 20 i 21 października 2015 roku w warszawskim Kinie Praha.

Do uczestnictwa w wydarzeniu zaproszeni zostali przedstawiciele firm z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, organizacji społecznych oraz administracji publicznej z kraju i zagranicy.

 

Autorzy