Artykuł ekspercki

Richard Howitt o raportowaniu CSR

9 września 2011

Richard Howitt z Parlamentu Europejskiego mówi o raportowaniu społecznym. Nagranie przygotowane było na potrzeby konferencji „Wspólna odpowiedzialność – jak zwiększyć obecność i skuteczność CSR w UE”, zorganizowanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Ministerstwo Gospodarki 5 września 2011 roku w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku.

Autorzy