Artykuł ekspercki

Recykling a pojemniki na odpady

24 listopada 2010

O segregowaniu śmieci mówią: Edyta Krysiuk-Kowalczyk (Coca-Cola HBC Polska), Piotr Szajrych (Rekopol), Marcin Wojtan (Lafarge Cement). Fragment debaty o recyklingu, która odbyła się 8 czerwca 2010 r. w ramach cyklu „Rozmowy o odpowiedzialnym biznesie” organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Autorzy