Artykuł ekspercki

Raportowanie

12 września 2011

Sesja plenarna „Raportowanie” o raportowaniu społecznym, która odbyła się podczas konferencji z 5 września w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku „Wspólna odpowiedzialność – jak zwiększyć obecność i skuteczność CSR w UE”. Konferencję zorganizowało Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Ministerstwo Gospodarki w ramach polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

W filmie prezentują: Marjolein Baghuis  z Global Reporting Initiative i Nicolas Bernier Abad z Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego i Usług, Richard Howitt (nagranie video) z Parlamentu Europejskiego, Luc Hendrickx z Europejskiej Unii Rzemiosła Małych i Średnich Przedsiębiorstw (UEAPME) oraz Jowita Twardowska z Grupy LOTOS.

Autorzy