Artykuł ekspercki

Raportowanie pozafinansowe

25 grudnia 2015

Raportowanie danych pozafinansowych to proces złożony i wieloaspektowy, którego rezultatem z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstw są publikacje podsumowujące działania z zakresu CSR. Dla firm raportujących jest szansą na uporządkowanie, usystematyzowanie i rozwój projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności. Zdarza się, że przygotowanie raportu społecznego jest dla firmy okazją do zainicjowania tak istotnych przedsięwzięć, jak dialog z interesariuszami czy opracowanie całej strategii CSR. Etap zbierania danych do raportu daje z kolei możliwość zaangażowania różnych grup interesariuszy, w tym przede wszystkim pracowników.

Największą polską inicjatywą promującą to zagadnienie jest konkurs Raporty Społeczne, organizowany od 2007 roku w partnerstwie Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Deloitte i SGS (wcześniej PWC i CSR Consulting). W konkursie co roku nagradzane są najlepiej sporządzone sprawozdania, a oprócz nagrody głównej i wyróżnień przyznawanych przez jury konkursu wręczane są dyplomy dla najlepszych raportów w ocenie Ministerstwa Gospodarki, jury dziennikarskiego oraz internautów.

Tematem raportowania pozafinansowego zajmują się przede wszystkim duże firmy, mogące sobie pozwolić na przeprowadzenie całego procesu przygotowania raportu, który czasem jest kosztowny i skomplikowany. Nie oznacza to jednak, że sektor MŚP, administracja publiczna lub organizacja pozarządowa nie może opracować raportu. W Polsce są już dostępne sprawozdania instytucji innych niż największe korporacje, by wymienić choćby raporty Farm Frites Poland, ANG, Miasta Warszawy czy wreszcie raport organizacji pozarządowej, którą jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Raportowanie danych pozafinansowych jest wciąż w Polsce tematem traktowanym w sposób marginalny, szczególnie jeśli porównamy się np. z rynkami Europy Zachodniej. Ze względu jednak na wartość, jaką stanowi dla samej organizacji, jak i jej interesariuszy, powinien być to kluczowy obszar zainteresowania dla wszystkich przedsiębiorstw i instytucji strategicznie podchodzących do zagadnienia społecznej odpowiedzialności.

Praktyka

Społeczna odpowiedzialność w odniesieniu do budowania i utrzymywania relacji z interesariuszami oznacza również tworzenie warunków, w których zainteresowane strony mają przejrzystą informację na temat przedsiębiorstwa. Raporty pozafinansowe dają taką możliwość. Zebranie w jednym miejscu informacji na temat efektów społecznych, etycznych i środowiskowych prowadzonej działalności pozwala na szerokie spojrzenie na sposób zarządzania organizacją uwzględniającą założenia rozwoju zrównoważonego i CSR. PZU od kilku lat podejmuje wysiłek związany z opracowaniem raportu dotyczącego społecznej odpowiedzialności. Raport społeczny pokazuje skalę zaangażowania i najważniejsze osiągnięcia oraz kierunek rozwoju w odpowiedzi na pojawiające się wyzwania. Dla interesariuszy jest dodatkowym wsparciem w procesie podejmowania decyzji od zakupowych na inwestycyjnych kończąc.

Zarządzanie wpływami społecznymi i środowiskowymi wymaga od przedsiębiorstwa koordynacji różnych działań i monitorowania wielu procesów. Raport pozafinansowy, stanowiąc uzupełnienie dla raportów o danych finansowych, pokazuje, jak podejmowane działania przekładają się na konkretne rezultaty. Przedstawia, w jaki sposób przedsiębiorstwo odpowiada na zidentyfikowane potrzeby i oczekiwania swoich interesariuszy. Totalizator Sportowy jako ważny uczestnik życia społeczno-gospodarczego czuje się odpowiedzialny za poziom informacji przekazywanych otoczeniu zewnętrznemu, dba o ich jakość i rzetelność. Dane zawarte w raporcie pokazują nie tylko, w jakim punkcie jest organizacja, ale również co planuje osiągnąć w najbliższej przyszłości. Niezależna weryfikacja dodatkowo uwierzytelnia zakres przedstawianych informacji.

album biznes ktory zmienia swiat okladkaWięcej informacji i komentarze eksperckie do artykułu znajdują się w naszej jubileuszowej publikacji „Biznes, który zmienia świat”

Autorzy

Marcin Grzybek

Marcin Grzybek

Do roku 2018 menedżer projektów Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Zarządzał m.in. przygotowaniem raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” oraz konkursem Raporty Społeczne.

Absolwent Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, karierę zaczynał w agencji reklamowej, gdzie przez 1,5 roku realizował kampanie m.in. dla Mercedes-Benz Polska i Polskiej Akcji Humanitarnej. Posiada doświadczenie w branży badawczej – wykonywał badania zarówno marketingowe, jak i społeczne. Wolontariacko współpracował m.in. z Fundacją Komunikacji Społecznej, Stowarzyszeniem Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, Vivą! Akcją dla zwierząt.