Artykuł ekspercki

Raport Rynku Prawniczego 2022/2023

28 lutego 2023
Komentarz ekspercki pochodzi z Raportu Rynku Prawniczego 2022/2023, Supesu 2023.

Raport przygotowany przez firmę Supesu Recruitment ma na celu przybliżenie sytuacji na rynku prawniczym (kancelaryjnym i in-house’owym) w minionym roku. Inicjatorzy badania za cel postawili sobie odpowiedź na pytanie: “Jak być atrakcyjną organizacją w oczach prawników_czek w roku 2023”. Zbadano m. in. kwestie wynagrodzeń, benefitów (otrzymywanych i pożądanych), trybu pracy, sytuacja kobiet na rynku czy ESG.

O komentarz w kwestii postrzegania przez prawników_czki odpowiedzialności społecznej poproszono Marzenę Strzelczak, prezeskę, dyrektorkę generalną Forum Odpowiedzialnego Biznesu, członkinię zarządu CSR Europe:

Presja regulacyjna UE i rosnące rozumienie wzajemnego powiązania kwestii społecznych i środowiskowych sprawiły, że wzmacniają się społeczne oczekiwania wobec odpowiedzialności biznesu za jego wpływ środowiskowy i społeczny. W tym kontekście bardzo ciekawa jest próba zbadania jak odpowiedzialność społeczną pracodawców postrzegają prawnicy_czki. Budujące, że dla ok 3⁄4 respondentów_ek ważne jest, by ich pracodawca był podmiotem odpowiedzialnym społecznie. Niestety, mniej niż połowa (40%) uznaje, że tak faktycznie jest. Co ważne, jako najczęściej wskazywane przejawy odpowiedzialności wskazano: wolontariat oraz wdrożenie polityk różnorodności i środowiskowej. Nie wiadomo jednak, co dokładnie kryje się za tymi stwierdzeniami (czy to np. wolontariat kompetencyjny), jak przebiegają wdrożenia? Podsumowując, choć niniejszy raport to raczej sondaż opinii, jest dobrą podstawą do dalszych pogłębionych badań sektora, tak istotnego z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju.

Całość raportu można pobrać tutaj: https://www.supesu.pl/blog/raport-rynku-prawniczego-2022-2023

Autorzy

Marzena Strzelczak

Marzena Strzelczak

Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, na stanowisku Dyrektorki Generalnej od października 2014 roku. Od końca 2015 roku odpowiada także za koordynację polskiej Karty Różnorodności i współpracę z Platformą Diversity Charters przy Komisji Europejskiej.

Ekspertka w zakresie komunikacji i CSR, coach ICC. Doświadczenie zawodowe zdobywała w dużych grupach kapitałowych, w branży finansowo-ubezpieczeniowej oraz w sektorze energetycznym m.in. jako menedżerka/dyrektorka ds. komunikacji korporacyjnej, pełnomocniczka Zarządu ds. Strategii Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu, szefowa zespołu dialogu ze społecznościami lokalnymi, członkini zarządu korporacyjnej fundacji.

Na co dzień koordynuje program Karta Różnorodności i zarządza Zespołem FOB, uczestnicząc w kształtowaniu wszystkich projektów i programów Forum w wyjątkowym gronie kreatywnych indywidualistów, doskonałych również w pracy zespołowej.

Absolwentka polonistyki UW, studiów podyplomowych dotyczących PR, marketingu i CSR w Polsce i za granicą m.in. na Uniwersytecie w Genewie i na Uniwersytecie w Cambridge.

Prywatnie, nie wyobraża sobie życia bez przyjaciół i czytania.