Artykuł ekspercki

Rady nadzorcze powinny patrzeć na ESG jako element integralny

9 grudnia 2021

W „Parkiecie” ukazała się relacja z debaty „Finansowanie zrównoważonego rozwoju. Jak określić priorytety?”, w której udział wziął Miłosz Marchlewicz, menedżer promocji, komunikacji i projektów Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zdaniem uczestników i uczestniczek debaty „Parkietu” wdrażanie zasad ESG będzie miało pozytywny wpływ na finanse spółek w dłuższym okresie.

Wzrost zainteresowania ESG jest namacalny i coraz więcej firm bierze te czynniki pod uwagę. Inwestorzy przyznają jednak, że jest problem z istotnością danych – podkreślił Miłosz Marchlewicz, menedżer promocji, komunikacji i projektów Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Przedsiębiorcy wiedzą, że powinni ujawniać coraz więcej danych niefinansowych, ale mają problem z określeniem, które informacje mogą być ważne dla inwestorów – tłumaczył Miłosz Marchlewicz.

Podsumowanie debaty ukazało się 6 grudnia na portalu Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet” >>

Źródło: parkiet.com, inf. własna

Autorzy

Miłosz Marchlewicz

Miłosz Marchlewicz

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu zajmuje się bieżącą aktualizacją portalu Odpowiedzialnybiznes.pl i obsługą mediów społecznościowych FOB. Odpowiada także za promocję i komunikację działań w ramach Karty Różnorodności. Wspiera realizację projektów badawczych Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Dołączył do zespołu Forum Odpowiedzialnego Biznesu w październiku 2017 r. Kierował realizacją programu edukacyjnego Liga Odpowiedzialnego Biznesu.

Wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w firmie budowlanej wchodzącej w skład Grupy PSB, gdzie odpowiadał za marketing, PR i CSR oraz mediach lokalnych. Absolwent kulturoznawstwa (spec. komunikacja kulturowa) na Uniwersytecie Gdańskim. W latach 2015 – 2016 ambasador CSR Ligi Odpowiedzialnego Biznesu. Zainteresowania naukowe – społeczna odpowiedzialność organizacji sportowych i antropologia sportu.